طراحی وکتور موتور سیکلت

شاخص موتور استودیو مونس خواه

در این آموزش سعی داریم با تکنیک خطوط، موتور سیکلتی جذاب را با ایلاستریتور ایجاد کنیم.

برای ساخت این وکتور، از خطوط و اشکال ساده استفاده خواهیم کرد و تمام جزئیات را با بهره گیری از این اشکال ساده نمایش خواهیم داد.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

چون در این کار کلا از استروک هایی با پهناهای متفاوت بهره خواهیم برد، بنابراین به بخش Preferences ایلاستریتور مراجعه کنید و گزینه ی Scale Strokes & Effects را فعال سازید تا در صورت تغییر اندازه ی شکل مورد نظر، پهنای استروک ثابت بماند.

یک دایره را در صفحه بدون رنگ ولی با استروک رسم کنید و پهنای استروک را  ۳pt در نظر بگیرید. سپس از این شکل کپی گرفته و پیست کنید و استروک آن را به اندازه ای افزایش دهید که شبیه یک تایر شود.

حالا نوبت به طراحی چرخ جلو می رسد. مرحله ی قبل را تکرار کنید ولی فقط پهنای استروک را نازک تر یعنی ۱۰pt در نظر بگیرید.

یک مستطیل با گوشه های تمام گرد به رنگ مشکی رسم کنید.یک مستطیل بدون رنگ و بدون استروک رسم کنید و با استفاده از گزینه ی Minus Front موجود در پنل Pathfinder قسمت بالایی این شکل را حذف کنید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

یک مستطیل بدون رنگ را دقیقا وسط مستطیل گوشه گرد رسم کنید و استروک ۳pt به آن بدهید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

مستطیل ها را با هم بچرخانید و روی چرخ جلو قرار دهید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

با استفاده از ابزار Pen فرم کلی موتورسیکلت را با خطوط صاف رسم کنید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

برای گرد کردن گوشه های شکل به مسیر Effect > Stylize > Round Corners بروید و میزان گردی را تنظیم کنید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

از ابزار Pen برای اضافه کردن جزئیات ، برای اتصال بدنه به چرخ ها و ساخت فرمان استفاده کنید. از گزینه ی Round Cap در منوی Stroke برای نرم تر کردن قسمت های پایانی خطوط استفاده کنید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

یک مستطیل با گوشه های گرد برای نمایش چراغ جلوی موتور رسم کنید سپس با انتخاب ابزار Direct Selection قسمت راست شکل را به طرف داخل بکشید. تا حدی این کار را ادامه دهید که سمت راست یک خط مستقیم شود.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

یک خط مستقیم داخل چراغ برای نمایش جزئیات آن بکشید و استروک آن را ۳pt در نظر بگیرید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

یک حلقه دور چرخ موتور با استروک ۳pt رسم کنید و سپس با استفاده از ابزار  Scissorsنقاطی که نمیخواهید را انتخاب کنید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

بجز نقاط بالایی بقیه ی قسمت ها را حذف کنید بطوریکه این خط نشان دهنده ی سپر روی چرخ باشد. . گوشه های ها را پس از برش از قسمت Cap گرد کنید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

یک دایره را روی صفحه بکشید و با ابزار Direct Selection نقاط سمت چپ آن را انتخاب و مانند تصویر تغییر شکل دهید و به حالت باک بنزین موتور در آورید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

یک مستطیل افقی با گوشه های گرد و استروک  ۳pt رسم کنید و بطور متوالی از آن کپی بگیرید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

مستطیل ها را به ترتیب از دومین مستطیل تا آخر تغییر سایز دهید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

یک مستطیل با گوشه های گرد رسم کنید و سپس یک مستطیل بدون رنگ و بدون استروک را طوری روی آن رسم کنید که دقیقا ضلع بالایی مستطیل بی رنگ، مستطیل مشکی را نصف کند. سپس با گزینه های موجود در پنل Pathfinder قسمت های اضافی را حذف کنید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

از شکل مرحله قبل یک کپی بگیرید و آن را کمی بچرخانید تا موتور موجود در موتور سیکلت را بسازید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

برای نشان دادن فیلتر هوا دو حلقه داخل هم بکشید و رنگ سفید به آن بدهید تا در صورت قرار گرفتن روی قسمت های دیگر، آن قسمت ها را بپوشاند.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

موتور را در جایی داخل بدنه ی موتورسیکلت جاسازی کنید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

یک دایره رسم کنید که قرار است بعنوان لوله ی اگزوز استفاده شود و با ابزار Scissors نقاطی که نمیخواهید را انتخاب و پاک کنید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

با ابزار Pen یک خط مستقیم را با نگه داشتن کلید شیفت رسم کنید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

پهنای استروک را به ۱۰pt افزایش دهید افکت  round cap را غیر فعال کنید تا بتوانید یک لوله اگزوز پهن ایجاد کنید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

برای تبدیل مسیر به یک شکل به مسیر Object > Expand بروید و فقط گزینه ی Stroke را انتخاب کنید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

استروک لوله ی اگزوز را مقدار ۳pt وارد کنید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

یک کپی از اگزوز بگیرید و رنگ سفید به آن بدهید تا در صورت قرار گرفتن روی بخش های دیگر آن ها را بپوشاند.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

حالا یک خطی مانند چیزی که در تصویر مشاهده می کنید بعنوان صندلی موتور رسم کنید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

تمام اشکال را انتخاب و سپس به مسیر Object > Expand Appearance بروید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

هر دو گزینه های Expand Appearance  و Expand commands  استروک ها را به shape تبدیل خواهند کرد.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

از پنل Pathfinder گزینه ی Merge را انتخاب کنید تا همه اجزا با هم ادغام شوند.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

یک بک گراند رنگی پشت شکل اضافه کنید تا ببینید چه قسمت هایی رنگ سفید دارد. راست کلیک کنید و Ungroup را انتخاب کنید و سپس اشکال سفید  را توسط Pathfinder حذف کنید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

یکی از بخش های مشکی را انتخاب و به مسیر Select > Same > Fill Color بروید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

Ctrl+x را فشار دهید تا کلیه خطوط را به clipboard بریزید، سپس یک انتخاب را در اطراف تمام قطعه های پنهان نامرئی بکشید و delete را بزنید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

خطوط را دوباره پیست کنید  و با هم group نمایید. حالا این خطوط را با رنگی متفاوت می توانید داشته باشید و آن را بدون هیچ گونه فضای منفی ببینید.

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

ما در این آموزش توانستیم یک موتور سیکلت را با اشکال پایه و ساده طراحی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 17 =