توضیحات پروژه :
مام پالس مرکز مراقبت از نوزادان و آموزش به زنان باردار می باشد.

در این مرکز مشاوره ها و آموزش هایی در رابطه با قبل دوران بارداری و همچنین دوران بارداری و بعد از زایمان به زوج ها داده می شود.

در طراحی این لوگو از شکل دایره استفاده شده است چرا که دایره نشانی از احساس و مبین زنانگی و عنصر مونث است.

ترکیب به کار رفته در دایره ها و فضای منفی مابین آنها به گونه ای است که یک زن را که کودکی در آغوش گرفته نشان می دهد.

سبک به کار رفته در طراحی لوگو مینیمال می باشد. از حداقل عناصر برای نمایش مفهوم کلی برند استفاده شده است. لوگو در عین سادگی ، امنیت و آرامش حاصل از در آغوش گرفتنه شدن توسط مادر را نشان می دهد.

رنگ به کار گرفته در لوگو صورتی ملایم می باشد که تماما ویژگی های مربوط به لطافت و ملایمت و آرامش را نمایش می دهد و بر ویژگی های شخصیتی زنان دلالت دارد.

نام برند:

مام پلاس| PULSE MAM

زمینه فعالیت:

مرکز مراقبت از نوزادان و آموزش به زنان باردار

نوع لوگو:
طراحی لوگوی مام پلاس
طراحی لوگوی مام پلاس
طراحی لوگوی مام پلاس
طراحی لوگوی مام پلاس
طراحی لوگوی مام پلاس
طراحی لوگوی مام پلاس
طراحی لوگوی مام پلاس
طراحی لوگوی مام پلاس
طراحی لوگوی مام پلاس