ساخت وکتورهای کودکانه

 

در این آموزش نحوه ی ایجاد وکتورهای جالب و کودکانه را با اشکال ساده، خواهید آموخت.

وکتور بچگانه۱ استودیو مونس خواه

در این آموزش، نحوه ی طراحی ۴ وکتور را آموزش خواهیم داد. ما ابتدا کارمان را با رسم اشکال بسیار ساده ی هندسی شروع خواهیم کرد و سپس با تکنیک های پیشرفته و بهره گیری از ابزار های مختلف در ایلاستریتور، این اشکال ساده را به وکتورهای بسیار جذاب تبدیل خواهیم کرد.

ایجاد شکل ابر

وکتور بچگانه۲ استودیو مونس خواه

ابتدا سه دایره ی غیر هم اندازه را با نگه داشتن دکمه ی شیفت رسم کرده و سپس آنها را انتخاب و از پایین دایره ها با استفاده از پنل Align سه دایره را روی یک خط مماس می کنیم.

وکتور بچگانه۳ استودیو مونس خواه

یک شکل مستطیل را رسم کنید به گونه ای که از پایین مماس بر دایره ها باشد. مستطیل را طوری نصب کنید که دو ضلع کناری مستطیل شعاع دو دایره ی کناری باشد. از پنل Pathfinder روی Unite کلیک کنید تا اشکال با هم ادغام شوند.

وکتور بچگانه۴ استودیو مونس خواه

نوع استروک شکل را از حالت ساده به حالت خط چین تغییر دهید. سپس پهنا و طول خط چین ها را تنطیم کرده و دو سر خط چین ها را با استفاده از Round Cap گرد کنید.

وکتور بچگانه۵ استودیو مونس خواه

رنگ پیش فرض شکل را پاک کنید و سپس رنگ استروک را به بنفش با کد  #C093C6 تغییر دهید.

وکتور بچگانه۶ استودیو مونس خواهوکتور بچگانه۶ استودیو مونس خواه

بعد از انتخاب ابر، به مسیر Object > Path > Offset Path بروید و مقدار این آپشن را ۳mm وارد کنید.

وکتور بچگانه۷ استودیو مونس خواه

یک offset path جدید انتخاب کنید و استروک آن را با کاهش weight به ۶pt و dash/gap به ۰pt  و ۵pt تغییر دهید.

وکتور بچگانه۸ استودیو مونس خواه

رنگ استروک نقطه چین را به رنگی با کد#F7B5D3  تغییر دهید.

وکتور بچگانه۹ استودیو مونس خواهوکتور بچگانه۹ استودیو مونس خواه

ابزار رسم مستطیل را انتخاب کنید و در هر جایی از صفحه که مایل هستید یک کلیک کنید و یک مستطیل به ابعاد ۳x6mm رسم کنید.

وکتور بچگانه۱۰ استودیو مونس خواه

و همان رنگ صورتی را برای این مستطیل نیز انتخاب کنید و یک کپی از آن بگیرید و شکل کپی شده را ۹۰ درجه دوران دهید و وضوح هر دو را به ۵۰% کاهش دهید.

وکتور بچگانه۱۱ استودیو مونس خواه

هر دوی این اشکال را داخل پالت  Swatches درگ کنید.با این کار ما یک Swatche مقیاس پذیر تولید کردیم که می توان به عنوان رنگی برای رنگ کردن اشکال از آن استفاده کرد که به صورت یک پترن می باشد.

وکتور بچگانه۱۲ استودیو مونس خواهوکتور بچگانه۱۲ استودیو مونس خواه

این swatch را روی ابر اعمال کنید.

ایجاد یک شکل قلب

وکتور بچگانه۱۳ استودیو مونس خواه

یک مستطیل رسم کنید و گوشه های آن را بطور کامل گرد کنید و سپس ۴۵ درجه آن را دوران دهید.

وکتور بچگانه۱۴ استودیو مونس خواهوکتور بچگانه۱۴ استودیو مونس خواه

از شکل یک کپی بگیرید و آن را در جهت مخالف شکل قبل دوران دهید. قسمت های اضافی شکل را از پنل Pathfinder در حالیکه کلید ALT را نگه داشته اید، دو قسمت را حذف کنید.

وکتور بچگانه۱۵ استودیو مونس خواهوکتور بچگانه۱۵ استودیو مونس خواه

ابزار Shape Builder دو شکل را با هم مانند Pathfinder ادغام می کند. یک درگ روی هسه قسمت انجام دهید تا سه قسمت با هم ادغام شود.

وکتور بچگانه۱۶ استودیو مونس خواه

offset موجود در پنل offset path را ۳mm وارد کنید.

وکتور بچگانه۱۸ استودیو مونس خواه

استروک دور شکل را همانگونه که در مرحله ی قبل توضیح دادیم، با ابزار Eyedropper استایل های قبل را کپی و روی شکل جدید اعمال کنید.

ایجاد یک شکل درختی

وکتور بچگانه۱۹ استودیو مونس خواه

یک دایره در هر جایی از صفحه که مایلید رسم کنید و سپس با ابزار Pen یک شکل مانند تصویر بعنوان تنه ی درخت رسم کنید.

وکتور بچگانه۲۰ استودیو مونس خواه

سپس با استفاده از ابزار Pathfinder دو شکل را با هم ادغام کنید.

وکتور بچگانه۲۱ استودیو مونس خواه

تمامی تغییرات اشکال قبل را روی این شکل جدید با استفاده از ابزار Eyedropper کپی و پیست کنید.

وکتور بچگانه۲۲ استودیو مونس خواه

با استفاده از ابزار Pencil خط هایی را بعنوان شاخه با تنظیماتی که در تصویر مشاهده می کنید رسم کنید.

وکتور بچگانه۲۳ استودیو مونس خواه

به کشیدن شاخه ها ادامه دهید ولی توجه کنید که در آپشن های ابزار Pencil گزینه ی  Keep selected غیرفعال باشد.

وکتور بچگانه۲۴ استودیو مونس خواه

به یاد داشته باشید که اشکال کشیده شده با ابزا ر Pencil را می توانید با ابزار Direct Selection  جابه جا کنید و یا در صورت کشیدن اشتباه، دوباره رسم کنید.

وکتور بچگانه۲۵ استودیو مونس خواه

در این مرحله کشیدن شاخه ها به پایان رسیده و وکتور درخت ما کامل شده است.

ایجاد یک شکل پروانه

وکتور بچگانه۲۶ استودیو مونس خواه

تنها با استفاده از ابزار رسم دایره و پنل Pathfinder، دایره و بیضی هایی را بعنوان سر و بدن و بال های پروانه رسم کنید.

وکتور بچگانه۲۷ استودیو مونس خواه

برای ایجاد بال پروانه در سمت دیگر به مسیر Object > Transform > Reflect  بروید و تنظیماتی که در تصویر می بینید را اعمال کنید.

وکتور بچگانه۲۸ استودیو مونس خواهوکتور بچگانه۲۸ استودیو مونس خواه

بدن پروانه را انتخاب یک کپی از آن بگیرید . ما بعدا این شکل را بعدا پیست خواهیم کرد.

وکتور بچگانه۲۹ استودیو مونس خواه

اشکال را با استفاده از پنل Pathfinder با هم ادغام کنید و سپس تمامی تغییرات اشکال مراحل قبل را روی آن اعمال کنید.

وکتور بچگانه۳۰ استودیو مونس خواه

شکل بدن پروانه را که در مراحل قبل کپی کرده بودیم در این مرحله پیست کنید و استروک آن را خط چین انتخاب کنید.

وکتور بچگانه۳۱ استودیو مونس خواهوکتور بچگانه۳۱ استودیو مونس خواه

برای با مزه شدن پروانه از چشم و دهان و شاخک استفاده کنید.

وکتور بچگانه۳۲ استودیو مونس خواه

برای تزئین بال های پروانه، از ابزار Pencil استفاده می کنیم و آپشن Keep selected را فعال می کنیم تا ابتدا و انتهای شکل را به هم بچسباند و شکل کامل رسم شود.

وکتور بچگانه۳۳ استودیو مونس خواه

دایره هایی با اندازه مختلف را با ابزار Pencil رسم کنید. نگران اشتباهات خود نباشید می توانید آن را پاک کرده و دوباره بکشید.

وکتور بچگانه۳۴ استودیو مونس خواهوکتور بچگانه۳۴ استودیو مونس خواه

به مسیر Object > Transform > Reflect بروید و همین تزئینات را در بال دیگر نیز اعمال کنید.

اعمال آخرین تغییرات

وکتور بچگانه۳۵ استودیو مونس خواه

یک دایره ی کوچک و یک مربع دور آن رسم کنید. و دایره را با استفاده از پنل Align دقیقا به مرکز مربع انتقال دهید.

وکتور بچگانه۳۶ اوکتور بچگانه۳۶ استودیو مونس خواهستودیو مونس خواه

دایره را مانند تصویر رنگ کنید و opacity آن را به ۲۰% کاهش دهید سپس رنگ و استروک مربع را حذف کنید و این دو تصویر را به پنل Swatches انتقال دهید تا بتوانیم یک پترن جدید دیگر ایجاد کنیم.

وکتور بچگانه۳۷ استودیو مونس خواه

یه مستطیل بزرگ بعنوان پس زمینه ی اشکال رسم کنید و با راست کلیک کردن و انتخاب Arrange > Send to Back مستطیل را به پشت انتقال دهید و این Swatche  را روی آن اعمال کنید.

وکتور بچگانه۳۸ استودیو مونس خواه

با استفاده از ابزار Pencil خطوطی را از اشکال به ضلع بالایی مستطیل پس زمینه وصل کنید.

وکتور بچگانه۳۹ استودیو مونس خواه

این خطوط را انتخاب و با استفاده از راست کلیک و انتخاب گزینه ی Arrange آن ها را به پشت انتقال دهید.

وکتور بچگانه۱ استودیو مونس خواه

نتیجه ی نهایی مانند شکل بالا می باشد که ما توانستیم وکتورهایی بچگانه را با استفاده از تکنیک هایی طراحی کنیم.

سخن نهایی

استودیو طراحی مونس خواه یکی از معتبرترین شرکت های طراحی لوگو و طراحی آرم می باشد که در زمینه طراحی لوگو شرکتی، طراحی لوگوی پزشکی، طراحی تایپوگرافی، طراحی لوگو تایپ، طراحی اسم، طراحی نشان تجاری و طراحی آیکون اختصاصی تخصص دارد. این شرکت تعرفه طراحی لوگو مختص خود را دارا بوده و در مقابل هر سفارش طراحی لوگو ، قیمت لوگو، قیمت طراحی لوگو و در کل لیست قیمت لوگو خاصی را ارائه داده و لوگوی مورد نظر را طراحی می نماید.

جهت دیدن نمونه کارها و سفارش طراحی به سایت استودیو طراحی مونس خواه مراجعه نمایید.

|
0
| 690

اعمال افکت سه بعدی به نوشته در ایلاستریتور

با افکت هایی خاص می توانیم نوشته های ساده را نوشته هایی بسیار جذاب  در ایلاستریتور تبدیل کنیم و آثار هنری خارق العاده ای خلق کنیم.در آموزش امروز ما نگاهی به Appearance Panel می اندازیم که چگونه می توان از آن برای ایجاد لایه های افکت های non- destructive  استفاده کرد که می تواند به […]

ایجاد افکت چاپ قدیمی در نوشته

در آموزش امروز با نحوه ایجاد یک اثر سه بعدی اساسی با استفاده از ابزار Blend آشنا خواهید شد و می آموزید که چگونه با  استفاده از پترن های نیمه پنهان می توان به طرح خود ظاهر چاپ شده روی صفحه نمایش داد. این دو تکنیک به تنهایی یک عنصر حیاتی برای مهارت های Illustrator […]

طراحی ایزومتریک با ایلاستریتور

در آموزش امروز ایلاستریتور قصد داریم یک وکتور با قسمت های پر جنب و جوش و دارای نوع سه بعدی از دید ایزومتریک ایجاد کنیم. این نوع افکت معمولا با رنگ های درخشان ترکیب می شود تا یک سبک طراحی جالب ایجاد کند. آثار هنری نوع ایزومتریک که در این آموزش ایجاد می کنیم، دارای […]

چگونه در ایلاستریتور یک کاراکتر برای آواتار بسازیم

ساخت تصاویر شخصی همیشه جالب است اما زمانی جذابیت بیشتری دارد که آن کاراکتر به شخص واقعی شباهت داشته باشد. آواتارهای به سبک کارتونی اغلب با ایجاد توازن بین شخص واقعی و تصویر آن طراحی می شوند. در حالیکه برخی ها ممکن است ناشناس باشند. در این آموزش، ما از ابزارهای ساخت وکتور در ایلاستریتور […]

طراحی وکتور با ایلاستریتور

کارکردن با ابزارهای جدید و تکنیک های خاص در ایلاستریتور ممکن است یک تجربه عالی باشد. در آموزش امروز طراحی چند وکتور خوشمزه را یاد می گیرید. در این آموزش شما طراحی ۵ بستنی خوشمزه و خوشرنگ را یاد می گیرید که علی رغم ظاهری ساده زیبا هستند. با بکارگیری اشکال ساده، اشکالی زیبا با […]

ایجاد تایپوگرافی با طرح طناب

  چندی پیش ما درخواستی از کاربران مبنی بر آموزش نحوه ی طراحی طناب های طولانی و پیچ خورده و گره خورده را دریافت کردیم و در مقاله ی امروز سعی در آموزش آن داریم. مرحله به مرحله ی این آموزش را برای ایجاد یک طناب پیچ خورده با استفاده از براش ها در ایلاستریتور، […]

whatsapp support
در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...