لوگوموشن صد و یک - 101

در طراحی لوگو برای برند صدویک از خود عدد ۱۰۱ که فرم یک و صفر با ترکیب خانه که کانسپت فعالیت این برند هست استفاده کردیم که همه تناسبات با یک مربع واحد از هم طراحی شده است

پخش ویدیو
سایر لوگوموشن های انجام شده