استودیو ونداد | STUDIO VANDAD


زمینه فعالیت:

استودیو موسیقی

نوع لوگو:

مونوگرام

توضیح:

ونداد یک استودیوی ضبط آهنگ و موسیقی است. در طراحی این ونداد یک استودیوی ضبط آهنگ و موسیقی است. در طراحی این لوگو از حروف خود کلمه ونداد “V”, “A”, “D” به صورتی استفاده شده که حالت میکروفون را القا کند. لوگو از حروف خود کلمه ونداد “V”, “A”, “D” به صورتی استفاده شده که حالت میکروفون را القا کند.


|
+1
1,253

استودیو ونداد | STUDIO VANDAD

نوع لوگو:

مونوگرام
زمینه فعالیت:
استودیو موسیقی
توضیحات:

ونداد یک استودیوی ضبط آهنگ و موسیقی است. در طراحی این ونداد یک استودیوی ضبط آهنگ و موسیقی است. در طراحی این لوگو از حروف خود کلمه ونداد “V”, “A”, “D” به صورتی استفاده شده که حالت میکروفون را القا کند. لوگو از حروف خود کلمه ونداد “V”, “A”, “D” به صورتی استفاده شده که حالت میکروفون را القا کند.

whatsapp support
در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...