ایمن پرداز آذر | IMENPARDAZ AZAR


زمینه فعالیت:

امنیت شبکه

نوع لوگو:

مونوگرام

توضیح:

در طراحی لوگوی شرکت ایمن پرداز آذر.سعی شده بنا به زمینه فعالیتی این شرکت که در قالب امنیت شبکه است، لوگو به صورت قلعه و دایره‌ای متشکل از حروف “I”, ”P”, “A” که اول IMEN PARDAZ AZAR است کار شود، بدین ترتیب حروف در داخل قلعه محصور هستند که نشان از محافظت و امنیت است.


|
+1
1,719

ایمن پرداز آذر | IMENPARDAZ AZAR

نوع لوگو:

مونوگرام
زمینه فعالیت:
امنیت شبکه
توضیحات:

در طراحی لوگوی شرکت ایمن پرداز آذر.سعی شده بنا به زمینه فعالیتی این شرکت که در قالب امنیت شبکه است، لوگو به صورت قلعه و دایره‌ای متشکل از حروف “I”, ”P”, “A” که اول IMEN PARDAZ AZAR است کار شود، بدین ترتیب حروف در داخل قلعه محصور هستند که نشان از محافظت و امنیت است.

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...