بکد | BECODE


زمینه فعالیت:

شرکت آزمایشگاهی و شیمیایی

نوع لوگو:

لوگوتایپ

توضیح:

لوگوی بکد در قالب ساختار شش‌ضلعی آرایش مولکولی مواد و ساختار نوشتاری خود کلمه بکد طراحی شده تا حس فعالیت شیمیایی را انتقال دهد. و در طراحی لوگوتایپ انگلیسی بر اساس ساختمان فونت حروف در قالب شکل دایره‌ای که دارد قرار بگیرد.


|
+5
1,781

بکد | BECODE

نوع لوگو:

لوگوتایپ
زمینه فعالیت:
شرکت آزمایشگاهی و شیمیایی
توضیحات:

لوگوی بکد در قالب ساختار شش‌ضلعی آرایش مولکولی مواد و ساختار نوشتاری خود کلمه بکد طراحی شده تا حس فعالیت شیمیایی را انتقال دهد. و در طراحی لوگوتایپ انگلیسی بر اساس ساختمان فونت حروف در قالب شکل دایره‌ای که دارد قرار بگیرد.

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...