تب سات | TABSAT


زمینه فعالیت:

فروشگاه اینترنتی

نوع لوگو:

لوگوی ترکیبی

توضیح:

مفاهیم مورد استفاده در طراحی نشان تب سات برگرفته از حروف اول کلمه تب سات “ت” و”س” و سبد خرید که نشان از فروشگاه و خرید،حرف “ت” و لبخند ‌نشان از رضایت از خرید و حالت ایتالیک نشان از سرعت در خدمات هست


|
+1
1,579

تب سات | TABSAT

نوع لوگو:

لوگوی ترکیبی
زمینه فعالیت:
فروشگاه اینترنتی
توضیحات:

مفاهیم مورد استفاده در طراحی نشان تب سات برگرفته از حروف اول کلمه تب سات “ت” و”س” و سبد خرید که نشان از فروشگاه و خرید،حرف “ت” و لبخند ‌نشان از رضایت از خرید و حالت ایتالیک نشان از سرعت در خدمات هست

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...