خان ننه | KHAN NANE


زمینه فعالیت:

تولید و بسته‌بندی حبوبات، خشکبار و ادویه

نوع لوگو:

لوگوتایپ

توضیح:

لوگوی خان ننه بنا به زمینه فعالیتی که در تولید و بسته‌بندی حبوبات، خشکبار و ادویه دارد سعی شده در طراحی و ترکیب رنگ حالت سنتی و قدمت خود را با طراحی زیبا و خوانایی خود حفظ کند.


|
+2
2,147

خان ننه | KHAN NANE

نوع لوگو:

لوگوتایپ
زمینه فعالیت:
تولید و بسته‌بندی حبوبات، خشکبار و ادویه
توضیحات:

لوگوی خان ننه بنا به زمینه فعالیتی که در تولید و بسته‌بندی حبوبات، خشکبار و ادویه دارد سعی شده در طراحی و ترکیب رنگ حالت سنتی و قدمت خود را با طراحی زیبا و خوانایی خود حفظ کند.

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...