دکتربهاری | DR.BAHARI


زمینه فعالیت:

دکتر جراحی/دندانپزشکی

نوع لوگو:

لوگو ترکیبی

توضیح:

با توجه به زمینه کاری و وابستگی به سلامتی و دندان سعی شده از ترکیب نماد “دندان” و “قلب” در این لوگو استفاده شود .


|
+2
1,654

دکتربهاری | DR.BAHARI

نوع لوگو:

لوگو ترکیبی
زمینه فعالیت:
دکتر جراحی/دندانپزشکی
توضیحات:

با توجه به زمینه کاری و وابستگی به سلامتی و دندان سعی شده از ترکیب نماد “دندان” و “قلب” در این لوگو استفاده شود .

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...