سجادهاشمی | SAJJAD HASHEMI


زمینه فعالیت:

قهرمان دو آسیا و ایران

نوع لوگو:

نماد

توضیح:

در توضیحات لوگوی مربوط به سجاد هاشمی، ورزشکاری که در رشته دومیدانی فعالیت دارد و قهرمانی آسیا و ایران را دارد از مثلثی استفاده شده که در حال حرکت و دایره‌ای که نشان از سر دونده را دارد در جلوترین بخش این لوگو قرار گرفته به طوری که در حال دویدن و رد شدن از خط پایان است.


|
+1
1,519

سجادهاشمی | SAJJAD HASHEMI

نوع لوگو:

نماد
زمینه فعالیت:
قهرمان دو آسیا و ایران
توضیحات:

در توضیحات لوگوی مربوط به سجاد هاشمی، ورزشکاری که در رشته دومیدانی فعالیت دارد و قهرمانی آسیا و ایران را دارد از مثلثی استفاده شده که در حال حرکت و دایره‌ای که نشان از سر دونده را دارد در جلوترین بخش این لوگو قرار گرفته به طوری که در حال دویدن و رد شدن از خط پایان است.

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...