سوریسو ژلاتو | SORRISO GELATO


زمینه فعالیت:

بستنی فروشی

نوع لوگو:

لوگو تصوریری

توضیح:

طراحی لوگو برای بستنی فروشی SORRISO GELATO با توجه به معنای نام آن که به معنی “بستنی لبخند” است انجام شده که یک صورت لبخند زده از طعم خوشمزه بستی در قالب طرح یک بستنی قیفی میباشد.


|
+1
2,302

سوریسو ژلاتو | SORRISO GELATO

نوع لوگو:

لوگو تصوریری
زمینه فعالیت:
بستنی فروشی
توضیحات:

طراحی لوگو برای بستنی فروشی SORRISO GELATO با توجه به معنای نام آن که به معنی “بستنی لبخند” است انجام شده که یک صورت لبخند زده از طعم خوشمزه بستی در قالب طرح یک بستنی قیفی میباشد.

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...