شهباز فیلم | SHAHBAZFILM


زمینه فعالیت:

گروه فیلم سازی و تبلیغاتی

نوع لوگو:


توضیح:

شهباز فیلم نام مجموعه و گروه هنری می باشد که در زمینه فیمبرداری و تیزرهای تبلیغاتی فعالیت دارد.در طراحی لوگو شهباز فیلم ، استفاده از خود پرنده شهباز که نوعی پرنده شکاری بوده و نماد حلقه فیلم  ترکیب زیبایی به لوگو داده است.به صورتی که قدرت و ابهت این پرنده شکاری با بالهای باز که نشان از تسخیر و توانایی این نماد و گروه را نشان می دهد


|
+5
1,684

شهباز فیلم | SHAHBAZFILM

نوع لوگو:

زمینه فعالیت:
گروه فیلم سازی و تبلیغاتی
توضیحات:

شهباز فیلم نام مجموعه و گروه هنری می باشد که در زمینه فیمبرداری و تیزرهای تبلیغاتی فعالیت دارد.در طراحی لوگو شهباز فیلم ، استفاده از خود پرنده شهباز که نوعی پرنده شکاری بوده و نماد حلقه فیلم  ترکیب زیبایی به لوگو داده است.به صورتی که قدرت و ابهت این پرنده شکاری با بالهای باز که نشان از تسخیر و توانایی این نماد و گروه را نشان می دهد

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...