هادی جداری | HADI JEDARI


زمینه فعالیت:

نوازنده ساکسیفون

نوع لوگو:

نماد

توضیح:

در طراحی لوگو آقای هادی جداری بنا به فعالیتی که ایشان در زمینه موسیقی و نوازندگی ساکسیفون دارند، بنابراین از اول حروف “H” و “J” و نت موسیقی و ساز ساکسیفون در طراحی این لوگو استفاده شده است.


|
+2
2,199

هادی جداری | HADI JEDARI

نوع لوگو:

نماد
زمینه فعالیت:
نوازنده ساکسیفون
توضیحات:

در طراحی لوگو آقای هادی جداری بنا به فعالیتی که ایشان در زمینه موسیقی و نوازندگی ساکسیفون دارند، بنابراین از اول حروف “H” و “J” و نت موسیقی و ساز ساکسیفون در طراحی این لوگو استفاده شده است.

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...