فرش قرمز | FARSHE GHERMEZ


زمینه فعالیت:

برنامه تلویزیونی

نوع لوگو:

طراحی لوگو ترکیبی

توضیح:

برنامه تلویزیونی فرش قرمز با مجری گری احمد نجفی در حال فیلمبرداری است که به زودی پخش خواهد شد


|
+2
1,290

فرش قرمز | FARSHE GHERMEZ

نوع لوگو:

طراحی لوگو ترکیبی
زمینه فعالیت:
برنامه تلویزیونی
توضیحات:

برنامه تلویزیونی فرش قرمز با مجری گری احمد نجفی در حال فیلمبرداری است که به زودی پخش خواهد شد

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...