فرش قرمز | FARSHE GHERMEZ


زمینه فعالیت:

برنامه تلویزیونی

نوع لوگو:

طراحی لوگو ترکیبی

توضیح:

برنامه تلویزیونی فرش قرمز با مجری گری احمد نجفی در حال فیلمبرداری است که به زودی پخش خواهد شد


|
+1
944

فرش قرمز | FARSHE GHERMEZ

نوع لوگو:

طراحی لوگو ترکیبی
زمینه فعالیت:
برنامه تلویزیونی
توضیحات:

برنامه تلویزیونی فرش قرمز با مجری گری احمد نجفی در حال فیلمبرداری است که به زودی پخش خواهد شد

whatsapp support
در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...