لوگو شرکت اشتعال آذر


زمینه فعالیت:

تولید شیرآلات صنعتی

نوع لوگو:

لوگو تصویری

توضیح:

لوگو شرکت اشتعال آذر ، با توجه به نام شرکت و همچنین زمنیه کاری این شرکت که تولید شیرآلات صنعتی است از نمادهای “شیر آب” ، “قطره” و “آتش” استفاده شده است. لوگوهای شرکتی یکی از شاخص های اساسی برای برندینگ و نمایش هویت شرکت است فلذا طراحی لوگو برای یک شرکت یکی از مهمترین شریانهای حیاتی هویت بصری آن را تشکیل میدهد. استدیو مونس خواه با به کارگیری تجربه و هنر خود توانسته نیاز های شرکت اشتعال آذر را با طراحی لوگو اشتعال آذر مورد توجه عموم قرار دهد.


|
+1
1,775

لوگو شرکت اشتعال آذر

نوع لوگو:

لوگو تصویری
زمینه فعالیت:
تولید شیرآلات صنعتی
توضیحات:

لوگو شرکت اشتعال آذر ، با توجه به نام شرکت و همچنین زمنیه کاری این شرکت که تولید شیرآلات صنعتی است از نمادهای “شیر آب” ، “قطره” و “آتش” استفاده شده است. لوگوهای شرکتی یکی از شاخص های اساسی برای برندینگ و نمایش هویت شرکت است فلذا طراحی لوگو برای یک شرکت یکی از مهمترین شریانهای حیاتی هویت بصری آن را تشکیل میدهد. استدیو مونس خواه با به کارگیری تجربه و هنر خود توانسته نیاز های شرکت اشتعال آذر را با طراحی لوگو اشتعال آذر مورد توجه عموم قرار دهد.

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...