ملوکاکتوس/MELO CACTUS


زمینه فعالیت:

گلخانه و مجتمع پرورش کاکتوس

نوع لوگو:

لوگوی ترکیبی

توضیح:

طراحی بر اساس فرم گیاه کاکتوس که داخل کپسول به عنوان محافظت و نگهداری و دارو،درمان نشان داده شده که از هوای آبی و طبیعت بکر استفاده میکند و پایین آن در گلدان قرار داده شده است.


|
+3
1,872

ملوکاکتوس/MELO CACTUS

نوع لوگو:

لوگوی ترکیبی
زمینه فعالیت:
گلخانه و مجتمع پرورش کاکتوس
توضیحات:

طراحی بر اساس فرم گیاه کاکتوس که داخل کپسول به عنوان محافظت و نگهداری و دارو،درمان نشان داده شده که از هوای آبی و طبیعت بکر استفاده میکند و پایین آن در گلدان قرار داده شده است.

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...