وحید نادردل | VAHID NADERDEL


زمینه فعالیت:


نوع لوگو:

نوازنده ساز

توضیح:

لوگوی شخصی برای یک نوازنده ساز تومبا که در طراحی لوگوی آن تصویری از ساز تومبا هم قرار گرفته است. به نوعی طراحی کلاسیک صورت گرفته است.


|
+2
1,572

وحید نادردل | VAHID NADERDEL

نوع لوگو:

نوازنده ساز
زمینه فعالیت:

توضیحات:

لوگوی شخصی برای یک نوازنده ساز تومبا که در طراحی لوگوی آن تصویری از ساز تومبا هم قرار گرفته است. به نوعی طراحی کلاسیک صورت گرفته است.

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...