ورنانیرو | VERNA NIROO


زمینه فعالیت:


نوع لوگو:

تولید برق

توضیح:

 ورنا نیرو ، شرکتی فعال در زمینه تولید،انتقال و توزیع برق می باشد که طراحی لوگوی آن از نظر ترکیب رنگ (زرد و قرمز ) رنگ سازمانی استفاده شده در لوگوی اداره برق می باشد.المان های استفاده شده ترکیب حرف V که اول کلمه verna  و نماد الکتریسیته و برق است.


|
+2
2,509

ورنانیرو | VERNA NIROO

نوع لوگو:

تولید برق
زمینه فعالیت:

توضیحات:

 ورنا نیرو ، شرکتی فعال در زمینه تولید،انتقال و توزیع برق می باشد که طراحی لوگوی آن از نظر ترکیب رنگ (زرد و قرمز ) رنگ سازمانی استفاده شده در لوگوی اداره برق می باشد.المان های استفاده شده ترکیب حرف V که اول کلمه verna  و نماد الکتریسیته و برق است.

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...