پژواک | PEJVAK


زمینه فعالیت:

انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان

نوع لوگو:

لوگوی تصویری

توضیح:

مفهوم طراحی لوگوی پژواک از سه نماد قلب ،گوشی آکوستیک و روبان الهام گرفته شده است که به صورت ترکیبی مفهوم حمایت و همدلی و پزشکی و بیماری سرطان را به مخاطب انتقال میدهد


|
+1
165

پژواک | PEJVAK

نوع لوگو:

لوگوی تصویری
زمینه فعالیت:
انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان
توضیحات:

مفهوم طراحی لوگوی پژواک از سه نماد قلب ،گوشی آکوستیک و روبان الهام گرفته شده است که به صورت ترکیبی مفهوم حمایت و همدلی و پزشکی و بیماری سرطان را به مخاطب انتقال میدهد

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...