کالورملودی | COLORSMELODY


زمینه فعالیت:

تبلیغات لیزری و نورپردازی

نوع لوگو:

لوگو ترکیبی

توضیح:

 کالور ملودی نام شرکت تبلیعاتی می باشد که با استفاده از نور و لیزر تبلیغات محیطی انجام میدهد.و علت نامگذاری نام شرکت هم همین می باشد.در طراحی لوگو کالور ملودی از شکل قاصدک که حالت تقارن و اشعه های لیزر و برش های رنگ های مختلف استفاده شده تا سبکی و راحتی و محدود نبودن و حالت رونده و نامحدود هم بهه بیننده انتقال یابد.


|
+2
1,598

کالورملودی | COLORSMELODY

نوع لوگو:

لوگو ترکیبی
زمینه فعالیت:
تبلیغات لیزری و نورپردازی
توضیحات:

 کالور ملودی نام شرکت تبلیعاتی می باشد که با استفاده از نور و لیزر تبلیغات محیطی انجام میدهد.و علت نامگذاری نام شرکت هم همین می باشد.در طراحی لوگو کالور ملودی از شکل قاصدک که حالت تقارن و اشعه های لیزر و برش های رنگ های مختلف استفاده شده تا سبکی و راحتی و محدود نبودن و حالت رونده و نامحدود هم بهه بیننده انتقال یابد.

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...