کوکو | KOKO


زمینه فعالیت:

رستوران فست فود ،کشور سوئیس

نوع لوگو:

لوگوی تصویری

توضیح:

استفاده از حرف انگلیسی K و حرف O به صورت متقارن جهت ایجاد شکل انتزاعی که نشان از معماری و ساختمان این رستوران را دارد


|
+1
141

کوکو | KOKO

نوع لوگو:

لوگوی تصویری
زمینه فعالیت:
رستوران فست فود ،کشور سوئیس
توضیحات:

استفاده از حرف انگلیسی K و حرف O به صورت متقارن جهت ایجاد شکل انتزاعی که نشان از معماری و ساختمان این رستوران را دارد

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...