اخوان | AKHAVAN


زمینه فعالیت:

کلکسیون لوازم آشپزخانه و منزل

نوع لوگو:

لوگو تایپ

توضیح:

در طراحی لوگوی اخوان تیزی و نرمی همرام با مهندسی ریاضی در طراحی این نوع لوگوتایپ متناسب با وسایل آشپزخانه با فرم زیبا در نظر گرفته شده است


|
+2
1,201

اخوان | AKHAVAN

نوع لوگو:

لوگو تایپ
زمینه فعالیت:
کلکسیون لوازم آشپزخانه و منزل
توضیحات:

در طراحی لوگوی اخوان تیزی و نرمی همرام با مهندسی ریاضی در طراحی این نوع لوگوتایپ متناسب با وسایل آشپزخانه با فرم زیبا در نظر گرفته شده است

whatsapp support
در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...