درشو | DARSHOO


زمینه فعالیت:

اپلیکیشن بازیافت زباله

نوع لوگو:

لوگو تصویری

توضیح:

در طراحی لوگو درشو از نماد بازیافت ، قلب که نمادی از زندگی و گل به عنوان نمادی از طبیعت استفاده شده است.


|
+7
1,708

درشو | DARSHOO

نوع لوگو:

لوگو تصویری
زمینه فعالیت:
اپلیکیشن بازیافت زباله
توضیحات:

در طراحی لوگو درشو از نماد بازیافت ، قلب که نمادی از زندگی و گل به عنوان نمادی از طبیعت استفاده شده است.

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...