های هوم | HIHOME


زمینه فعالیت:

برند محصولات خانگی

نوع لوگو:

لوگوی ترکیبی

توضیح:

نوع طراحی لوگو برای برند “های هوم” به نامگذاری لوگوی HiHOME  بر میگردد ، چون این برند تمامی لوازم مورد استفاده در منزل را تولید میکند به همین دلیل از ترکیب کلمات H  +M  و شکل خانه استفاده شده است تا شکل خانه حفظ شود تا به نام برند هم توجه شود.


|
+4
1,941

های هوم | HIHOME

نوع لوگو:

لوگوی ترکیبی
زمینه فعالیت:
برند محصولات خانگی
توضیحات:

نوع طراحی لوگو برای برند “های هوم” به نامگذاری لوگوی HiHOME  بر میگردد ، چون این برند تمامی لوازم مورد استفاده در منزل را تولید میکند به همین دلیل از ترکیب کلمات H  +M  و شکل خانه استفاده شده است تا شکل خانه حفظ شود تا به نام برند هم توجه شود.

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...