کیزارک | KEEZARK


زمینه فعالیت:

اپلیکیشن اجاره کوتاه مدت خانه

نوع لوگو:

مونوگرام

توضیح:

کانسپت و مفهوم لوگو:
این اپلیکیشن با تگ لاین “فقط اجاره بده و کاریت نباشه” برای افرادی که برای بازه های زمانی کوتاه یا بلند مدت در منزل نیستن خدمات مختلفی از قبیل نظافت،تعمیر،اجاره و هرنوع کاری که صاحب خانه درخواست داده باشد انجام میدهد و نماد کلید و حرف “K” دو مفهوم اولیه در طراحی لوگوی مونوگرام برای این اپلیکیشن انتخاب شده است •


|
+3
1,304

کیزارک | KEEZARK

نوع لوگو:

مونوگرام
زمینه فعالیت:
اپلیکیشن اجاره کوتاه مدت خانه
توضیحات:

کانسپت و مفهوم لوگو:
این اپلیکیشن با تگ لاین “فقط اجاره بده و کاریت نباشه” برای افرادی که برای بازه های زمانی کوتاه یا بلند مدت در منزل نیستن خدمات مختلفی از قبیل نظافت،تعمیر،اجاره و هرنوع کاری که صاحب خانه درخواست داده باشد انجام میدهد و نماد کلید و حرف “K” دو مفهوم اولیه در طراحی لوگوی مونوگرام برای این اپلیکیشن انتخاب شده است •

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...