لاوامینس | LAVAMINS


زمینه فعالیت:

فروش جواهرات و سنگ های قیمتی

نوع لوگو:

لوگو ترکیبی

توضیح:

توضیح: طراحی لوگوی لاوامینس با استفاده از نوع فعالیتی که در زمینه جواهرات تراش خوره و سنگ های قیمتی میباشد.به همین دلیل نوع سنگ قیمتی در طراحی آن بکار رفته تا نشان از ظرافت و با ارزش بودن آن را نشان دهد.


|
+3
1,352

لاوامینس | LAVAMINS

نوع لوگو:

لوگو ترکیبی
زمینه فعالیت:
فروش جواهرات و سنگ های قیمتی
توضیحات:

توضیح: طراحی لوگوی لاوامینس با استفاده از نوع فعالیتی که در زمینه جواهرات تراش خوره و سنگ های قیمتی میباشد.به همین دلیل نوع سنگ قیمتی در طراحی آن بکار رفته تا نشان از ظرافت و با ارزش بودن آن را نشان دهد.

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...