ماهور | MAHUR


زمینه فعالیت:

ریسندگی و بافندگی البسه ورزشی

نوع لوگو:

لوگو تایپ

توضیح:

استفاده از سه نماد پروانه ، ببر ، گل (برگ شبدر) برای نشان دادن زیبایی طرح، سبک بودن محصول ، ظرافت در دوخت و اجرا ، قدرت ، استقامت ، سرعت ،چابک بودن


|
+5
2,789

ماهور | MAHUR

نوع لوگو:

لوگو تایپ
زمینه فعالیت:
ریسندگی و بافندگی البسه ورزشی
توضیحات:

استفاده از سه نماد پروانه ، ببر ، گل (برگ شبدر) برای نشان دادن زیبایی طرح، سبک بودن محصول ، ظرافت در دوخت و اجرا ، قدرت ، استقامت ، سرعت ،چابک بودن

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...