میونا | MIONA


زمینه فعالیت:

میوه خشک

نوع لوگو:

لوگو تایپ - لوگو نوشتاری

توضیح:

طراحی لوگو میونا بصورت لوگوتایپ می باشد و با خمیدگی حالت نرمی به نوشتاری میونا داده تا حالت لطیف بودن را به برند میونا بدهد . حالت نوشتاری انگلیسی و فارسی با هم در یک راستا و هم خانواده می باشد.


|
+3
849

میونا | MIONA

نوع لوگو:

لوگو تایپ - لوگو نوشتاری
زمینه فعالیت:
میوه خشک
توضیحات:

طراحی لوگو میونا بصورت لوگوتایپ می باشد و با خمیدگی حالت نرمی به نوشتاری میونا داده تا حالت لطیف بودن را به برند میونا بدهد . حالت نوشتاری انگلیسی و فارسی با هم در یک راستا و هم خانواده می باشد.

whatsapp support
در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...