نام برند:

آکوپت | AKOPET

زمینه فعالیت :

خدمات مرتبط به حیوانات خانگی

نوع لوگو :

لوگوی تصویری

تاریخ طراحی:

AUGUST 2023

طراحی لوگو و هویت بصری آکوپت

آکوپت برندی فعال درزمینه خدمات مرتبط به حیوانات خانگی می باشد.
آکوپت به صورت اینترنتی فعالیت کرده و خدمات مرتبط به درمان و پزشکی ،غذای انواع حیوانات ، آموزش مربی ، آرایشگاه واگذاری و خیلی از موارد مرتبط به حیوانات خانگی را ارائه می دهد.

برای دوستداران و دارندگان حیوانات خانگی اعم از سگ و گربه خانگی ، ماهی های زینتی و انواع پرندگان وبسایت آکوپت مرجع کاملی می باشد.

از این رو برای طراحی برندی جامع و کامل دراین موضوع می بایست لوگویی خلاقانه ، زیبا و جامع طراحی می شد تا نشان دهنده گستردگی فعالیت برند آکوپت بوده و زیبایی و ماندگاری بالایی داشته باشد

استودیو مونس خواه به عنوان طراح لوگو و هویت بصری این مجموعه از مفاهیم ساده مانند فرم بدن ماهی و پولک ماهی و ایجاد تشابه با پوزه حیوانات مثل سگ و گربه استفاده کرده است.چون اکثرا پوزه حیوانات فرم مشترکی داشته و میتوانستیم اشتراکی بین پولک ماهی هم داشته باشیم.

رنگ های استفاده شده درطراحی لوگو و هویت بصری برند آکوپت قرمز و زرد می باشد که نشانگرمحبت و احساسات و شور نشاط و جذابیت است

ادامه مطلب جمع کردن
طراحی لوگو حیوانات خانگی
طراحی لوگو حیوانات خانگی
طراحی لوگو حیوانات خانگی
طراحی لوگو حیوانات خانگی
طراحی لوگو حیوانات خانگی
طراحی لوگو حیوانات خانگی
طراحی لوگو حیوانات خانگی
طراحی لوگو حیوانات خانگی
طراحی لوگو حیوانات خانگی