البرز | ALBORZ


زمینه فعالیت:

مجتمع آموزشی و فنی مهندسی

نوع لوگو:

لوگوتایپ ، نوشتاری

توضیح:

نوع طراحی لوگو برای این شرکت لوگوتایپ بوده که با توجه به زمینه کاری مهندسی از اشکال هندسی به صورت استفاده از دایره و خمیدگی های نیم دایره لوگو طراحی شده است


|
+2
1,409

البرز | ALBORZ

نوع لوگو:

لوگوتایپ ، نوشتاری
زمینه فعالیت:
مجتمع آموزشی و فنی مهندسی
توضیحات:

نوع طراحی لوگو برای این شرکت لوگوتایپ بوده که با توجه به زمینه کاری مهندسی از اشکال هندسی به صورت استفاده از دایره و خمیدگی های نیم دایره لوگو طراحی شده است

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...