کلاسیک | CLASSIC


زمینه فعالیت:

آموزشگاه موسیقی

نوع لوگو:

نماد ، مونوگرام

توضیح:

برای طراحی لوگوی آموزشگاه موسیقی کلاسیک از نوشته کلاسیک به صورت لوگو تایپ در قالب یکی از ابزارها و المان‌های این رشته که گیتار است استفاده شده است. تا لوگو خود بیانگر نوع فعالیت باشد.


|
+2
2,104

کلاسیک | CLASSIC

نوع لوگو:

نماد ، مونوگرام
زمینه فعالیت:
آموزشگاه موسیقی
توضیحات:

برای طراحی لوگوی آموزشگاه موسیقی کلاسیک از نوشته کلاسیک به صورت لوگو تایپ در قالب یکی از ابزارها و المان‌های این رشته که گیتار است استفاده شده است. تا لوگو خود بیانگر نوع فعالیت باشد.

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...