سیرما | SIRMA


زمینه فعالیت:

تولید و صادرات جوراب مردانه

نوع لوگو:

لوگو ترکیبی ، مونوگرام

توضیح:

طراحی لوگو برای تولیدی جوراب سیرما با استفاده از حرف “s” که اول حرف “SIRMA”و ترکیب دو جوراب به صورت فضای منفی لوگویی متناسب و مینیمال برای تولیدی جوراب سیرما طراحی شده است که به صورت مونوگرام و ترکیبی بوده تا در ذهن مخاطب به راحتی ماندگار شود.


|
+4
1,470

سیرما | SIRMA

نوع لوگو:

لوگو ترکیبی ، مونوگرام
زمینه فعالیت:
تولید و صادرات جوراب مردانه
توضیحات:

طراحی لوگو برای تولیدی جوراب سیرما با استفاده از حرف “s” که اول حرف “SIRMA”و ترکیب دو جوراب به صورت فضای منفی لوگویی متناسب و مینیمال برای تولیدی جوراب سیرما طراحی شده است که به صورت مونوگرام و ترکیبی بوده تا در ذهن مخاطب به راحتی ماندگار شود.

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...