طراحی وکتور با ایلاستریتور

کارکردن با ابزارهای جدید و تکنیک های خاص در ایلاستریتور ممکن است یک تجربه عالی باشد. در آموزش امروز طراحی چند وکتور خوشمزه را یاد می گیرید.

بستنی۱ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

در این آموزش شما طراحی ۵ بستنی خوشمزه و خوشرنگ را یاد می گیرید که علی رغم ظاهری ساده زیبا هستند. با بکارگیری اشکال ساده، اشکالی زیبا با سبک های خاص ایجاد می کنیم. با تغییراتی خاص و با تکنیک هایی متفاوت یک شکل ساده را به صورت دلخواه خود تغییر می دهیم.

بستنی۲ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

ایلاستریتور را باز کرده و یک سند جدید ایجاد کنید. ابزار رسم مستطیل را انتخاب کرده و یک مستطیل بعنوان اولین شکل بستنی رسم کنید. با ابزار انتخاب، دو نقطه ی بالای مستطیل را انتخاب کرده و آن ها را گرد کنید. اگر از ورژن های جدید استفاده می کنید که با گرفتن علامت دایره موجود در گوشه ها موقع انتخاب و کشیدن آن میتوانید این گردی را ایجاد کنید ولی اگر از ورژن های قدیمی استفاده می کنید از ابزار رسم مستطیل گوشه گرد استفاده کنید.

بستنی۳ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

برای گرد کردن گوشه های پایین دوباره همین روال را تکرار کنید و گوشه های پایین را بطور مختصر گرد می کنیم.

بستنی۴استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

استروک دور شکل را با کلیک روی علامت حذف استروک پاک کنید و شکل را به رنگ نارنجی  رنگ کنید.

بستنی۵ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

یک مستطیل جدید بعنوان چوب بستنی رسم کنید و آن را با ابزار وسط چین به مرکز ضلع پایین بستنی انتقال دهید.

بستنی۶ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

چوب بستنی را به رنگ چوب رنگ کنید و دو گوشه پایین مستطیل را گرد کنید.

بستنی۷ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

با ابزار pen یک مثلث در قسمت بالای چوب بستنی رسم کنید و آن را با رنگ مشکی رنگ کنید و وضوح آن را به ۲۰% کاهش دهید.

بستنی۸ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

با استفاده از ابزار کشیدن کمان، یک قوس سفید رسم می کنیم.برای تعیین صحیح قوس کمان دکمه  Shift  را میگیریم تا دو نقطه کمان دقیق تعیین شود. استروک آن را ۴pt انتخاب کنید.

بستنی۹ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

رنگ آمیزی ساده ی وکتور ها در ایلاستریتور خیلی زیبا بنظر می رسد ولی در این آموزش میخواهیم از تکسچر برای زیبایی بیشتر استفاده کنیم و یک حالت رنگ آمیزی آب رنگی به شکل بدهیم.

Go to File > Place and choose one of the watercolour images

شکل اصلی بستنی را انتخاب کنید و یک کپی بگیرید و  آن را پیست کنید و روی آن راست کلیک کنید و با انتخاب گزینه ی Arrange > Bring To Front لایه را به جلو انتقال دهید.

بستنی۱۰ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

تکسچر را روی شکل انتفال دهید در حالیکه کپی قسمت اصلی بستنی روی آن قرار گیرد و سپس روی شکل راست کلیک کنید و با گزینه ی  Make Clipping Mask آن تکسچر را روی تصویر بیاورید.

بستنی۱۱ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

حالت تکسچر را به Overlay تغییر دهید تا تعامل خوبی با شکل رنگی زیری داشته باشد.

بستنی۱۲ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

تمام مراحل بالا را برای ایجاد یک شکل جدید تکرار کنید.

بستنی۱۳ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

با تکرار تمامی مراحل، ما یک بستنی متفاوت با رنگی متفاوت طراحی کردیم.

بستنی۱۴ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

یک مستطیل جدید در هر جایی از سند که میخواهید بکشید. گوشه ها را مطابق شکل گرد کنید.

بستنی۱۵ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواهبستنی۱۵ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

یک مستطیل روی شکل بکشید و آن را مانند شکل رنگ کنید و با ابزار انتخاب این مستطیل را انتخاب و با گرفتن  ALT  و SHIFT و درگ کردن آن یک کپی ایجاد کنید و فقط به این نکته توجه کنید که فاصله های این مستطیل ها یکی باشد.

بستنی۱۶ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

به طور متوالی از مستطیل ها کپی بگیرید تا تمام شکل مطابق تصویر پوشانده شود.

بستنی۱۷ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

ارتفاع شکل پایه را مقداری بیشتر کنید. در ایلاستریتور یک ویژگی فوق العاده وجود دارد که شما میتوانید شکل را بدون تغییر در مقدار قوس گوشه ها، بزرگتر کنید.

بستنی۱۸ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

دو مستطیل کوتاه و بلند از قسمت پایین بستنی رسم کنید.

بستنی۱۹ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

سپس با انتخاب هر سه شکل، آن ها را با استفاده از منوی Pathfinder panel و انتخاب گزینه اول با هم ادغام کنید.

بستنی۲۰ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

سپس با استفاده از ابزار انتخاب، نقطه هایی که نیاز به گرد شدن دارند را انتخاب و آن را گرد کنید.

بستنی۲۱ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

نقطه های اتصال سه شکل را به دقت انتخاب کنید و آن را گرد نمایید.

بستنی۲۲ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

بعد از انجام عمل گرد کردن و آماده شدن شکل کلی، روی آن راست کلیک و Arrange > Send to Back را انتخاب کنید که شکل کلی به پشت انتفال یابند.

بستنی۲۳ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

با روش هایی که قبلا گفتیم یک رنگ آمیزی آبرنگی روی کار جدید انجام می دهیم.

بستنی۲۴ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

برای زیباتر شدن نحوه ی نماش این تکسچر. این بار حالت نماش آن را screen  انتخاب کنید و کمانی را مطابق اشکال قبل روی آن رسم می کنیم.

بستنی۲۵ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

برای رسم چهارمین بستنی، مانند شکل های قبل،از آن ها کپی کرده و پیست می کنیم و رنگ آن را به رنگ  مورد نظر تغییر می دهیم.

بستنی۲۶ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

برای رسم قسمت شکلاتی بستنی یک کپی از شکل پایه می گیریم و آن را قهوه ای رنگ می کنیم و سپس یک مستطیل تو خالی قسمت پایین شکل می کشیم . هر دو شکل را انتخاب و با دکمه  Minus front قسمت هایی که نمیخواهیم را حذف میکنیم.

بستنی۲۷استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

یک مستطیل قهوه ای روی قسمت قهوه ای بستنی می کشیم و از آن کپی میگیریم و آن را در جایی دیگر قرار می دهیم.

بستنی۲۸ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

مستطیل اول و شکل قهوه ای پایه را انتخاب کرده و با ابزار  Minus front از آن ها اشتراک می گیریم  و سپس مستطیل دوم را با شکل قهوه ای ادغام می کنیم.

بستنی۲۹ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

گوشه های شکل را مانند نمونه های قبل با ابزار انتخاب، انتخاب کرده و گرد می کنیم.

بستنی۳۰ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

با ابزار رسم کمان یک کمان رسم کرده و استروک آن را ۴pt در نظر می گیریم و رنگ آن را سفید انتخاب می کنیم.

بستنی۳۱ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

تکسچر آبرنگی را برای این شکل خود در حالت Overlay انتخاب می کنیم.

بستنی۳۲ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

همانطور که مشاهده می کنید. تکسچر ما قسمت شکلاتی بستنی را هم پوشانده است ولی ما نمی خواهیم این اتفاق بیافتد بنابراین با راست کلیک روی آن و انتخاب گزینه انتقال به پشت. تکسچر را به لایه پشتی انتقال می دهیم.

بستنی۳۳ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

یک کپی از قسمت شکلاتی می گیریم و تکسچر خود را بین دو لایه شکلاتی قرار می دهیم.

بستنی۳۴ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

برای اینکه تکسچر بهتر روی رنگ تیره به چشم بیاید. از حالت Multiply استفاده می کنیم  و از گزینه ی انتقال به پشت استفاده می کنیم تا تکسچر به پشت کمان منتقل شود و کمان سفید دیده شود.

بستنی۳۵ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

یک شکل جدید را مطابق تصویر رسم کنید و گردی گوشه ها را با انتخاب آن ها انجام دهید.

بستنی۳۶ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

یک شکل مستطیل روی مستطیل قبلی طوری رسم کنید که یک سوم آن را بپوشاندو آن را وسط چین نمایید. هر دو شکل را انتخاب کنید و با  یک کلیک با ابزار Shape Builder too  روی هر بخش، آن را به سه قسمت تقسیم کنید. بخش اول را رنگ قهوه ای شکلاتی کنید.

بستنی۳۷ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

ابزار رسم خط را انتخاب کنید و استروک آن را رنگ گلبهی و اندازه ۴ pt انتخاب کنید و یک خط کوتاه در قسمت طوسی صفحه ایلاستریتور رسم کنید.

بستنی۳۸ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

از شکل مورد نظر کپی بگیرید و رنگ استروک آن را مانند تصویر بالا تغییر دهید.

بستنی۳۹ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

تمام قسمت قهوه ای را با کپی هایی از شکل مورد نظر پر کنید.

بستنی۴۰ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

برای انتخاب تمام اشکال رنگی، یک درگ در قسمت قهوه ای شکل بکشید. در این حالت هم اشکال رنگی انتخاب می شود و هم قسمت قهوه ای ولی ما فقط اشکال رنگی را می خواهیم بنابرین کلیک شیفت را می گیریم و یک کلیک روی قسمت قهوه ای انجام می دهیم در این صورت قسمت قهوه ای از حالت انتخاب خارج شده و فقط اشکال رنگی در حالت انتخاب باقی می مانند. سپس روی گزینه ی Object > Transform > Transform Each  کلیک می کنیم.

بستنی۴۱ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

زاویه چرخش را ۳۶۰ درجه انتخاب می کنیم و سپس روی گزینه ی  Random کلیک می کنیم  و سپس گزینه ی Preview  را میزنیم تا پیش نمایش نحوه چرخش را ببینیم در صورت تایید ok  می کنیم.

بستنی۴۲ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

در نهایت نتیجه ای مشابه تصویر بالا خواهیم داشت.

بستنی۴۳ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

سپس دو قسمت دیگر بستنی را انتخاب کرده و از آن ها کپی می گیریم و دوباره پیست می کنیم.این دو شکل کپی شده را با هم یکی میکنیم و روی اولین گزینه ی پنل pathfinder را کلیک می کنی،  برای اینکه بتوانیم از یک تکسچر آبرنگی برای هر دو استفاده کنیم.

بستنی۴۴ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

برای اینکه تکسچر روی رنگ روشن بهتر به چشم بیاید از حالت Screen استفاده می کنیم.

بستنی۴۵ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

یک کپی از قسمت بالایی بگیرید و تکسچر را روی تمامی بستنی اعمال کنید.

بستنی۴۶ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

از حالت Multiply برای این تکسچر استفاده کنید.

بستنی۱ استودیو طراحی و گرافیک مونس خواه

با استفاده از  تکنیک ها و رنگ های مختلف می توان اثرهای هنری جدیدی را با اشکال ساده و پایه هندسی در ایلاستریتور خلق کرد.

 

سخن نهایی

استودیو طراحی مونس خواه یکی از معتبرترین شرکت های طراحی لوگو و طراحی آرم می باشد که در زمینه طراحی لوگو شرکتی، طراحی لوگوی پزشکی، طراحی تایپوگرافی، طراحی لوگو تایپ، طراحی اسم، طراحی نشان تجاری و طراحی آیکون اختصاصی تخصص دارد. این شرکت تعرفه طراحی لوگو مختص خود را دارا بوده و در مقابل هر سفارش طراحی لوگو ، قیمت لوگو، قیمت طراحی لوگو و در کل لیست قیمت لوگو خاصی را ارائه داده و لوگوی مورد نظر را طراحی می نماید.

جهت دیدن نمونه کارها و سفارش طراحی به سایت استودیو طراحی مونس خواه مراجعه نمایید.

|
+2
| 1,078

ایده ها و دستورالعمل های طراحی لوگو حیوانات – بخش اول

امروزه برندینگ فوق العاده مهم شده است و یکی از موثرترین فرم های برندینگ طراحی لوگو حیوانی است. این روزها و در این عصر از شبکه های اجتماعی برندینگ به چه معناست؟ برندینگ راهی است که شما می توانید هویت و سیمای سازمان خود را بسازید. برندینگ ایجاد یک نگاهی است که مصرف کنندگان فورا […]

نحوه ایجاد سایه در نوشته با ایلاستریتور

یکی از روشهایی که هنرمندان برای تاکید به گرد بودن فونت ها استفاده می کنند، استفاده از سایه است. در این آموزش شما یاد می گیرد که چگونه با استفاده از سایه ها یک افکت خاص به نوشته خود بدهید. اثر هنری که ما در این آموزش ایجاد می کنیم، عبارت «LOVE»  را با یک […]

معنی اشکال و نحوه استفاده از آنها به صورت خلاقانه در طراحی شما – بخش دوم

پنج ضلعی، شش ضلعی و هشت ضلعی پنج ضلعی، شش ضلعی و هشت ضلعی چند ضلعی هایی هستند که بیشتر از چهار ضلعی ها استفاده میشوند. البته خیلی بیشتر از اینها وجود دارد، اما این سه برای گرافیک بسیار متنوع هستند. بیایید بررسی کنیم که هر کدام از این شکل ها در زندگی روزمره ما […]

تئوری گشتالت در طراحی لوگو

  در دهه ۱۹۲۰ گروهی از روانشناسان آلمانی مجموعه ای از نظریه های ادراک بصری را به نمایش گذاشتند و آن را تجزیه و تحلیل کردند که چگونه انسان ها با استفاده از یک عنصر جداگانه، با یک روش خاص، با یکدیگر ادغام می شوند. Kurt Koffka, Wolfgang Kohler, و Max Wertheimer، بنیانگذار برجسته مجموعه […]

انواع لوگو و کاربردهای آن

اهمیت طراحی لوگو با گسترش اینترنت و افزایش روز افزون برندها راهکار مناسبی شده است تا نام و علامت تجاری خود را در ذهن مخاطبان قرار دهید. لوگوی شما می ‌تواند حروف طراحی شده نام شرکتتان باشد یا تصویری را به عنوان نماد کسب و کار خود طراحی کنید تا دامنه فعالیت شما را به […]

مطالعه موردی طراحی لوگو | کوکا کولا و پپسی

جنگ های مشروبات گاز دار” برای بیش از ۱۰۰ سال بوده و استدلال “کوکا کولا بهتر از پپسی است” یا بالعکس، از قدیم الزمان بوده است. مردم پالت های مختلفی دارند و مانند چیزهای مختلف، این استدلال هرگز حل نمی شود. چیزی که عیان است ، چرا کوکا کولا به طور پیوسته ، پپسی را […]

guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
whatsapp support
در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...