طراحی وکتور با ایلاستریتور

طراحی وکتور با ایلاستریتور

کارکردن با ابزارهای جدید و تکنیک های خاص در ایلاستریتور ممکن است یک تجربه عالی باشد. در آموزش امروز طراحی چند وکتور خوشمزه را یاد می گیرید.

آموزش طراحی وکتور در ایلاستریتور

در این آموزش شما طراحی وکتور ۵ بستنی خوشمزه و خوشرنگ را یاد می گیرید که علی رغم ظاهری ساده زیبا هستند. با بکارگیری اشکال ساده، اشکالی زیبا با سبک های خاص ایجاد می کنیم. با تغییراتی خاص و با تکنیک هایی متفاوت یک شکل ساده را به صورت دلخواه خود تغییر می دهیم.

بستنی1 مونس خواه
بستنی1

برای طراحی وکتور ایلاستریتور را باز کرده و یک سند جدید ایجاد کنید. ابزار رسم مستطیل را انتخاب کرده و یک مستطیل بعنوان اولین شکل بستنی رسم کنید. با ابزار انتخاب، دو نقطه ی بالای مستطیل را انتخاب کرده و آن ها را گرد کنید. اگر از ورژن های جدید استفاده می کنید که با گرفتن علامت دایره موجود در گوشه ها موقع انتخاب و کشیدن آن میتوانید این گردی را ایجاد کنید ولی اگر از ورژن های قدیمی استفاده می کنید از ابزار رسم مستطیل گوشه گرد استفاده کنید.

بستنی2مونس خواه

برای گرد کردن گوشه های پایین دوباره همین روال را تکرار کنید و گوشه های پایین را بطور مختصر گرد می کنیم.

بستنی3مونس خواه
بستنی3

استروک دور شکل را با کلیک روی علامت حذف استروک پاک کنید و شکل را به رنگ نارنجی  رنگ کنید.

بستنی4مونس خواه
بستنی4

یک مستطیل جدید بعنوان چوب بستنی رسم کنید و آن را با ابزار وسط چین به مرکز ضلع پایین بستنی انتقال دهید.

بستنی5مونس خواه
بستنی5

چوب بستنی را به رنگ چوب رنگ کنید و دو گوشه پایین مستطیل را گرد کنید.

بستنی6مونس خواه
بستنی6

با ابزار pen یک مثلث در قسمت بالای چوب بستنی رسم کنید و آن را با رنگ مشکی رنگ کنید و وضوح آن را به ۲۰% کاهش دهید.

بستنی7مونس خواه
بستنی7

با استفاده از ابزار کشیدن کمان، یک قوس سفید رسم می کنیم.برای تعیین صحیح قوس کمان دکمه  Shift  را میگیریم تا دو نقطه کمان دقیق تعیین شود. استروک آن را ۴pt انتخاب کنید.

بستنی8مونس خواه
بستنی8

رنگ آمیزی ساده ی وکتور ها در ایلاستریتور خیلی زیبا بنظر می رسد ولی در این آموزش میخواهیم از تکسچر برای زیبایی بیشتر استفاده کنیم و یک حالت رنگ آمیزی آب رنگی به شکل بدهیم.

Go to File > Place and choose one of the watercolour images

شکل اصلی بستنی را انتخاب کنید و یک کپی بگیرید و  آن را پیست کنید و روی آن راست کلیک کنید و با انتخاب گزینه ی Arrange > Bring To Front لایه را به جلو انتقال دهید.

بستنی9مونس خواه
بستنی9

تکسچر را روی شکل انتفال دهید در حالیکه کپی قسمت اصلی بستنی روی آن قرار گیرد و سپس روی شکل راست کلیک کنید و با گزینه ی  Make Clipping Mask آن تکسچر را روی تصویر بیاورید.

بستنی10مونس خواه
بستنی10

حالت تکسچر را به Overlay تغییر دهید تا تعامل خوبی با شکل رنگی زیری داشته باشد.

بستنی11مونس خواه
بستنی11

تمام مراحل بالا را برای ایجاد یک شکل جدید تکرار کنید.

بستنی12مونس خواه
بستنی12

با تکرار تمامی مراحل، ما یک بستنی متفاوت با رنگی متفاوت طراحی کردیم.

بستنی13مونس خواه
بستنی13

یک مستطیل جدید در هر جایی از سند که میخواهید بکشید. گوشه ها را مطابق شکل گرد کنید.

بستنی14مونس خواه
بستنی14

یک مستطیل روی شکل بکشید و آن را مانند شکل رنگ کنید و با ابزار انتخاب این مستطیل را انتخاب و با گرفتن  ALT  و SHIFT و درگ کردن آن یک کپی ایجاد کنید و فقط به این نکته توجه کنید که فاصله های این مستطیل ها یکی باشد.

بستنی15مونس خواه
بستنی15

به طور متوالی از مستطیل ها کپی بگیرید تا تمام شکل مطابق تصویر پوشانده شود.

بستنی16مونس خواه
بستنی16

ارتفاع شکل پایه را مقداری بیشتر کنید. در ایلاستریتور یک ویژگی فوق العاده وجود دارد که شما میتوانید شکل را بدون تغییر در مقدار قوس گوشه ها، بزرگتر کنید.

بستنی17مونس خواه
بستنی17

دو مستطیل کوتاه و بلند از قسمت پایین بستنی رسم کنید.

بستنی18مونس خواه
بستنی18

سپس با انتخاب هر سه شکل، آن ها را با استفاده از منوی Pathfinder panel و انتخاب گزینه اول با هم ادغام کنید.

بستنی19مونس خواه
بستنی19

سپس با استفاده از ابزار انتخاب، نقطه هایی که نیاز به گرد شدن دارند را انتخاب و آن را گرد کنید.

بستنی20مونس خواه
بستنی20

نقطه های اتصال سه شکل را به دقت انتخاب کنید و آن را گرد نمایید.

بستنی21مونس خواه
بستنی21

بعد از انجام عمل گرد کردن و آماده شدن شکل کلی، روی آن راست کلیک و Arrange > Send to Back را انتخاب کنید که شکل کلی به پشت انتفال یابند.

بستنی22مونس خواه
بستنی22

با روش هایی که قبلا گفتیم یک رنگ آمیزی آبرنگی روی کار جدید انجام می دهیم.

بستنی23مونس خواه
بستنی23

برای زیباتر شدن نحوه ی نماش این تکسچر. این بار حالت نماش آن را screen  انتخاب کنید و کمانی را مطابق اشکال قبل روی آن رسم می کنیم.

بستنی24مونس خواه
بستنی24

برای رسم چهارمین بستنی، مانند شکل های قبل،از آن ها کپی کرده و پیست می کنیم و رنگ آن را به رنگ  مورد نظر تغییر می دهیم.

بستنی25مونس خواه
بستنی25

برای رسم قسمت شکلاتی بستنی یک کپی از شکل پایه می گیریم و آن را قهوه ای رنگ می کنیم و سپس یک مستطیل تو خالی قسمت پایین شکل می کشیم . هر دو شکل را انتخاب و با دکمه  Minus front قسمت هایی که نمیخواهیم را حذف میکنیم.

بستنی26مونس خواه
بستنی26

یک مستطیل قهوه ای روی قسمت قهوه ای بستنی می کشیم و از آن کپی میگیریم و آن را در جایی دیگر قرار می دهیم.

بستنی27مونس خواه
بستنی27

مستطیل اول و شکل قهوه ای پایه را انتخاب کرده و با ابزار  Minus front از آن ها اشتراک می گیریم  و سپس مستطیل دوم را با شکل قهوه ای ادغام می کنیم.

بستنی28مونس خواه
بستنی28

گوشه های شکل را مانند نمونه های قبل با ابزار انتخاب، انتخاب کرده و گرد می کنیم.

بستنی29مونس خواه
بستنی29

با ابزار رسم کمان یک کمان رسم کرده و استروک آن را ۴pt در نظر می گیریم و رنگ آن را سفید انتخاب می کنیم.

بستنی30مونس خواه
بستنی30

تکسچر آبرنگی را برای این شکل خود در حالت Overlay انتخاب می کنیم.

بستنی31مونس خواه
بستنی31

همانطور که مشاهده می کنید. تکسچر ما قسمت شکلاتی بستنی را هم پوشانده است ولی ما نمی خواهیم این اتفاق بیافتد بنابراین با راست کلیک روی آن و انتخاب گزینه انتقال به پشت. تکسچر را به لایه پشتی انتقال می دهیم.

بستنی32مونس خواه
بستنی32

یک کپی از قسمت شکلاتی می گیریم و تکسچر خود را بین دو لایه شکلاتی قرار می دهیم.

33 1

 

برای اینکه تکسچر بهتر روی رنگ تیره به چشم بیاید. از حالت Multiply استفاده می کنیم  و از گزینه ی انتقال به پشت استفاده می کنیم تا تکسچر به پشت کمان منتقل شود و کمان سفید دیده شود.

بستنی34مونس خواه
بستنی34

یک شکل جدید را مطابق تصویر رسم کنید و گردی گوشه ها را با انتخاب آن ها انجام دهید.

بستنی35مونس خواه
بستنی35

یک شکل مستطیل روی مستطیل قبلی طوری رسم کنید که یک سوم آن را بپوشاندو آن را وسط چین نمایید. هر دو شکل را انتخاب کنید و با  یک کلیک با ابزار Shape Builder too  روی هر بخش، آن را به سه قسمت تقسیم کنید. بخش اول را رنگ قهوه ای شکلاتی کنید.

بستنی36مونس خواه
بستنی36

ابزار رسم خط را انتخاب کنید و استروک آن را رنگ گلبهی و اندازه ۴ pt انتخاب کنید و یک خط کوتاه در قسمت طوسی صفحه ایلاستریتور رسم کنید.

بستنی37مونس خواه
بستنی37

از شکل مورد نظر کپی بگیرید و رنگ استروک آن را مانند تصویر بالا تغییر دهید.

بستنی38مونس خواه
بستنی38

تمام قسمت قهوه ای را با کپی هایی از شکل مورد نظر پر کنید.

بستنی39مونس خواه
بستنی39

برای انتخاب تمام اشکال رنگی، یک درگ در قسمت قهوه ای شکل بکشید. در این حالت هم اشکال رنگی انتخاب می شود و هم قسمت قهوه ای ولی ما فقط اشکال رنگی را می خواهیم بنابرین کلیک شیفت را می گیریم و یک کلیک روی قسمت قهوه ای انجام می دهیم در این صورت قسمت قهوه ای از حالت انتخاب خارج شده و فقط اشکال رنگی در حالت انتخاب باقی می مانند. سپس روی گزینه ی Object > Transform > Transform Each  کلیک می کنیم.

بستنی40مونس خواه
بستنی40

زاویه چرخش را ۳۶۰ درجه انتخاب می کنیم و سپس روی گزینه ی  Random کلیک می کنیم  و سپس گزینه ی Preview  را میزنیم تا پیش نمایش نحوه چرخش را ببینیم در صورت تایید ok  می کنیم.

بستنی41مونس خواه
بستنی41

در نهایت نتیجه ای مشابه تصویر بالا خواهیم داشت.

بستنی42مونس خواه
بستنی42

سپس دو قسمت دیگر بستنی را انتخاب کرده و از آن ها کپی می گیریم و دوباره پیست می کنیم.این دو شکل کپی شده را با هم یکی میکنیم و روی اولین گزینه ی پنل pathfinder را کلیک می کنی،  برای اینکه بتوانیم از یک تکسچر آبرنگی برای هر دو استفاده کنیم.

بستنی43مونس خواه
بستنی43

برای اینکه تکسچر روی رنگ روشن بهتر به چشم بیاید از حالت Screen استفاده می کنیم.

بستنی44مونس خواه
بستنی44

یک کپی از قسمت بالایی بگیرید و تکسچر را روی تمامی بستنی اعمال کنید.

بستنی45مونس خواه
طراحی وکتور بستنی45

از حالت Multiply برای این تکسچر استفاده کنید.

بستنی46مونس خواه
طراحی وکتور بستنی46

با استفاده از  تکنیک ها و رنگ های مختلف می توان طراحی وکتور و اثرهای هنری جدیدی را با اشکال ساده و پایه هندسی  در ایلاستریتور خلق کرد.

دسته بندی مجله طراحی
فهرست مطالب صفحه

مطالب مرتبط

طراحی لوگو انگلیسی
لوگو و برندینگ

طراحی لوگو انگلیسی

در این مقاله قصد داریم در مورد اهمیت طراحی لوگو انگلیسی در کسب و کارهای اینترنتی نکاتی را ارائه کنیم و توضیح دهیم چرا در

ادامه مطلب »
طراحی لوگو پوشاک
طراحی لوگوی مشاغل

طراحی لوگو برای پوشاک

لوگو پوشاک شما، نماینده‌ای از هویت برندتان است و در جذب مشتریان و تشخیص برند شما نقش به‌سزایی دارد. صنعت پوشاک در سال‌های اخیر توانسته

ادامه مطلب »
×