آنچه در این مقاله میخوانید

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

آموزشی که امروز دنبال خواهیم کرد، آموزش طراحی قطب نما با استفاده از اشکال ساده می باشد. این قطب نما به صورت متقارن طراحی شده است. روند طراحی را مرحله به مرحله آموزش می دهیم.

آموزش طراحی قطب نما با ایلاستریتور

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
  1. با استفاده از ابزار ستاره یک ستاره ی ۴ پر رسم کنید. از کلید های مکان نما برای تعدیل تعداد نقاط هنگام کشیدن شکل با ابزار ستاره استفاده کنید.
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

2. گزینه ی Smart Guides را فعال کنید و از نقاط موجود در شکل مرحله ی قبل ، خطوطی صاف با ابزار Line بصورت تصویر بالا رسم کنید.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

3. کل شکل را انتخاب کنید و سپس از پنل Pathfinder روی گزینه ی Divide کلیک کنید. روی شکل راست کلیک کرده و گزینه ی Ungroup را انتخاب کنید تا تمام اجزای شکل قابل ویرایش شود.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

4. شکل را مانند تصویر بالا سیاه و سفید رنگ کنید و به کل شکل یک استروک سیاه به طرف داخل بدهید.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

5. یک ستاره ی ۱۶ پر رسم کنید و هر کدام از پرها را مانند تصویر تقسیم بندی کنید. رنگ هر پر را برعکس پر دیگر انتخاب کنید. برای مثال اگر یک پر سیاه و سفید باشد پر دیگر سفید و سیاه بزنید.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

6. اجزای هر شکل را با هم Group کنید و دو شکل را روی هم قرار دهید. روی ستاره ی ۱۶ پر کلیک کنید و با استفاده از منوی  Arrange و گزینه ی send to back آن را به لایه ی پشت انتقال دهید.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

7. یک دایره ی کوچک، سر یکی از پرهای ستاره ی ۱۶ پر رسم کنید و با نگهداشتن Alt و drag از آن کپی بگیرید و روی بخش تیز پرهای ستاره قرار دهید.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

8. با نگهداشتن کلید Alt یک دایره در مرکز ستاره ها رسم کنید و سپس یک کپی از این دایره گرفته و آن را روی دایره قبلی پیست کنید و سپس با گرفتن کلید Alt سایز این دایره را کوچک تر کنید و رنگ آن را به سفید تغییر دهید.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

9. در جایی دیگر از صفحه یک خط عمودی کوچک با استروک ۱pt رسم کنید و سپس از این خط به طور متوالی کپی گرفته و پیست کنید و استروک آخرین خط را حذف کنید تا یک مسیر ایجاد شود.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

10. تمام خطوط را انتخاب کنید و از پنل New Brushes گزینه ی Pattern Brush را انتخاب کنید.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

 

11. از دایره مرکزی کپی گرفته و اندازه آن را کوچک کنید و براشی که در مرحله ی قبل ایجاد کردیم را بعنوان استروک روی این دایره اعمال کنید.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

12. با ابزار ستاره یک ستاره رسم کنید و تعداد نقاط را به ۳ نقطه کاهش دهید و سپس کلید Alt را برای ایجاد زاویه های برابر در رسم این مثلث کوچک نگه دارید. نقطه ی بالایی را با گرفتن کلید شیفت و با استفاده از ابزار Direct Selection و کشیدن این نقطه به سمت بالا،  بلندتر کنید.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

13. از شکل کپی بگیرید و کنار هم بچینید.آخرین مثلت را بدون استروک رسم کنید و آن را بعنوان براش جدید ذخیره کنید.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

14. یک دایره را در مرکز رسم کنید و براش جدید را بعنوان استروک روی آن اعمال کنید.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

15. جزئیات دیگر را مطابق تصویر با استفاده از اشکال ساده، به طراحی خود اضافه کنید.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

16. با نگهداشتن کلید Alt یک دایره با استروک به پهنای ۱pt و بدون رنگ داخلی رسم کنید و آن را به پشت انتقال دهید و سپس به مسیر Object > Transform > Scale  بروید و مقدار Scale را ۱۰۵% وارد کنید. از این شکل کپی بگیرید.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

17. حالا به طور متوالی شکلی که مرحله ی قبل کپی کردید را پیست کنید و یک سری از حلقه ها ایجاد کنید.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

18. جزئیات جدید را مطابق شکل ایجاد کنید و اشکال جدید را یکی یکی به لایه ی پشتی انتقال دهید. بگونه ای که جدیدترین شکل در اولین لایه ی سند ما باشد.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

19. دوبار روی الگوهای سفارشی در پنل  Brushes کلیک کنید تا خواص آنها را ویرایش نمایید.گزینه ی  Colorization Method را به Tints تغییر دهید. این کار به شما اجازه می دهد تا بتوانید الگوهای سفید بیشتری را در همپوشانی با دایره های سیاه اعمال و جزئیات بیشتری را اضافه کنید.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

20. برای ایجاد عناصر به طور مساوی در اطراف طراحی، ابزار Rotate را انتخاب کنید و با نگه داشتن کلید Alt ، نقطه محوری به مرکز طراحی تنظیم نمایید. محاسبه ی زاویه با تقسیم تعداد عناصر در  ۳۶۰ درجه انجام دهید. در صورتی که ۱۶ عنصر داشته باشیم، زاویه ی بدست آمده ۲۲٫۵ می شود. از شکل ایجاد شده کپی بگیرید.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

21. شکل مرحله ی قبل را مطابق تصویر بالا روی بقیه ی قسمت های شکل اعمال کنید.

طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور
طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

22. طراحی قطب نمای ما با استفاده از ایلاستریتور تمام شد و نتیجه ی کار امروز، مطابق شکل بالا می باشد.

سوالات متداول در مورد طراحی یک قطب نما با ایلاستریتور

سفارش

طراحی لوگو.

با ما در ارتباط باشید
شبکه های اجتماعی

کالکشن

لوگو و هویت بصری