نام برند:

دکتر زرین قلم| Zaringhalam

زمینه فعالیت :

پزشکی

نوع لوگو :

لوگوی ترکیبی

تاریخ طراحی:

 2019

طراحی لوگو و هویت بصری دکتر زرین قلم| Zaringhalam

 

دکتر زرین قلم ، متخصص گوش، حلق، بینی می باشد که بیشتر در زمینه ی جراحی زیبایی بینی فعالیت دارند. در طراحی لوگوی ایشان به عنوان یک برند شخصی از مونوگرام و حرف اول نام خودشان یعنی Z و همچنین فرمی نیمرخ از بینی به عنوان نمادی از جراحی استفاده شده است. دو فرم دماغ به صورت معکوس از هم در کنار هم قرار گرفته اند و تکمیل کننده ی حرف Z می باشند.
ترکیب این دو حرف در داخل یک دایره که نماد حرکت است قرار دارد تا تداوم جراحی در این مرکز را نشان دهد.
در طراحی این لوگو از رنگهای خاکستری به عنوان نمادی از ارامش و اطمینان (رنگ خنثی) و آبی فیروزه ای به عنوان نمادی از سرزندگی و شادابی و اعتماد به نفس استفاده شده است.

طراحی لوگو و هویت بصری دکتر زرین قلم
طراحی لوگو و هویت بصری دکتر زرین قلم
طراحی لوگو و هویت بصری دکتر زرین قلم
طراحی لوگو و هویت بصری دکتر زرین قلم
طراحی لوگو و هویت بصری دکتر زرین قلم
طراحی لوگو و هویت بصری دکتر زرین قلم
طراحی لوگو و هویت بصری دکتر زرین قلم
طراحی لوگو و هویت بصری دکتر زرین قلم
طراحی لوگو و هویت بصری دکتر زرین قلم
نمونه کار های مرتبط​