نام برند:

دکتر زرین قلم | Dr.Zaringhalam

زمینه فعالیت:

جراحی زیبایی بینی ,متخصص گوش، حلق, بینی

نوع لوگو:

لوگو تصویری

توضیحات پروژه :
دکتر زرین قلم ، متخصص گوش، حلق، بینی می باشد که بیشتر در زمینه ی جراحی زیبایی بینی فعالیت دارند. در طراحی لوگوی ایشان به عنوان یک برند شخصی از مونوگرام و حرف اول نام خودشان یعنی Z و همچنین فرمی نیمرخ از بینی به عنوان نمادی از جراحی استفاده شده است. دو فرم دماغ به صورت معکوس از هم در کنار هم قرار گرفته اند و تکمیل کننده ی حرف Z می باشند.
ترکیب این دو حرف در داخل یک دایره که نماد حرکت است قرار دارد تا تداوم جراحی در این مرکز را نشان دهد.
در طراحی این لوگو از رنگهای خاکستری به عنوان نمادی از ارامش و اطمینان (رنگ خنثی) و آبی فیروزه ای به عنوان نمادی از سرزندگی و شادابی و اعتماد به نفس استفاده شده است.
دسته بندی ها
  • لوگوی شخصی
دسترسی سریع
لوگوی دکتر زرین قلم
لوگوی دکتر زرین قلم
لوگوی دکتر زرین قلم
لوگوی دکتر زرین قلم
لوگوی دکتر زرین قلم
لوگوی دکتر زرین قلم
لوگوی دکتر زرین قلم
لوگوی دکتر زرین قلم
لوگوی دکتر زرین قلم
لوگوی دکتر زرین قلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Categories
  • Personal Logo
Quick Access
About Project:
Dr. Zarin Qalam is an ENT specialist who is active in nose surgery. In the design of the logo as a personal brand, a monogram and the first letter of the surname name, Z, and a profile form of the nose as a surgery symbol is used. The two forms of the nose are oppositely placed side by side and complement the letter Z.
The combination of these two letters is inside a circle that symbolizes movement, showing the continuity of surgery in this center.
In the design of this logo, gray colors are used as a symbol of calmness and confidence (neutral color), and turquoise blue is a symbol of vitality, freshness, and self-confidence.
Brand’s Name:

Dr.Zaringhalam

Brand’s Activity:

ENT Specialist, Rhinoplastic Surgery Center

Logo Type:

Pictorial Logo

لوگوی دکتر زرین قلم
لوگوی دکتر زرین قلم
لوگوی دکتر زرین قلم
لوگوی دکتر زرین قلم
لوگوی دکتر زرین قلم
لوگوی دکتر زرین قلم
لوگوی دکتر زرین قلم
لوگوی دکتر زرین قلم
لوگوی دکتر زرین قلم
لوگوی دکتر زرین قلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *