نام برند:

پژواک | PEJVAK

زمینه فعالیت :

انجمن حمایت از بیماران سرطانی

نوع لوگو :

لوگوی ترکیبی

تاریخ طراحی:

جولای 2019

طراحی لوگو و هویت بصری پژواک | PEJVAK

 

طراحی لوگو و نام تجاری برای پژواک ، انجمن رسمی، مردمی، غیرانتفاعی، صرفا خیریه می باشد که با تکیه بر مشارکت و حمایت مادی و معنوی تاسیس و در جهت پیشگیری، درمان، بازتوانی و تسکین آلام و حمایت ازبیماران مبتلا به سرطان و خانواده های آنان تلاش می نماید. بزرگترین سرمایه این انجمن، همکاری داوطلبانه و افتخاری اعضای آن می باشد.روبان های رنگی برای آگاهی دادن در زمینه بیمارهای سرطان و سلامت عمومی است. هر کدام از روبان ها به رنگ های مختلف مطرح کننده یک یا چند بیماری می باشند و برخی هم ممکن است شرایط متعددی را مطرح نمایند.هدف از طراحی لوگوی پژواک از سه نماد قلب، گوشی آکوستیک و روبان الهام گرفته شده است. این ترکیب مفهوم حمایت ، همدلی و پزشکی و بیماری سرطان را به مخاطب انتقال میدهد.

طراحی لوگو و هویت بصری انجمن پژواک
طراحی لوگو و هویت بصری انجمن پژواک
طراحی لوگو و هویت بصری انجمن پژواک
طراحی لوگو و هویت بصری انجمن پژواک
طراحی لوگو و هویت بصری انجمن پژواک
طراحی لوگو و هویت بصری انجمن پژواک
طراحی لوگو و هویت بصری انجمن پژواک
نمونه کار های مرتبط​