لانوین | LANVIIN


زمینه فعالیت:

فروش لباس زنانه

نوع لوگو:

لوگو ترکیبی

توضیح:

لوگوی لانوین با توجه به ساختار نوشتاری کلمه و تکرار در چیدمان حروف طراحی شده است. لوگویی که با حس لطافت و نشان از پروانه جنسیت زنانه کار را نشان می‌دهد.


|
+2
1,689

لانوین | LANVIIN

نوع لوگو:

لوگو ترکیبی
زمینه فعالیت:
فروش لباس زنانه
توضیحات:

لوگوی لانوین با توجه به ساختار نوشتاری کلمه و تکرار در چیدمان حروف طراحی شده است. لوگویی که با حس لطافت و نشان از پروانه جنسیت زنانه کار را نشان می‌دهد.

در حال بارگزاری
لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید...