نام برند:

الهام مراد | ElhamMorad

زمینه فعالیت :

معماری و دکوراسیون داخلی

نوع لوگو :

مونوگرام

تاریخ طراحی:

2019

طراحی لوگو و هویت بصری الهام مراد | ElhamMorad

 

این لوگوبرای برند شخصی خانم الهام مراد طراحی شده است که در زمینه ی معماری و دکوراسیون داخلی فعالیت دارند.

نوع لوگوهای مونوگرام است که متشکل از دو حروف اول نام و فامیل خود شخص یعنی E ، M می باشد.

برای طراحی لوگوی الهام مراد از فرم E که یک نمای داخلی ساختمان را از زاویه ی بالا نشان می دهد که به صورت سه بعدی با زاویه ها و تناسبات و فضاهای معماری طراحی شده است تا ظرافت و نظم و دقت در نحوه ی کار شخص صاحب برند را نمایش دهد.خطوط ، زاویه ها نقطه های تلاقی همگی حساب شده و استاندارد بوده که همگی از ملزومات اجرای یک معمار منظم و با دقت می باشد

از فونت بدون سریف در طراحی این لوگو استفاده شده که مخصوص لوگوهای مدرن است که حالت استقامت و متناسب با خود فرم لوگو می باشد.

فرم ها و عناصر به کار رفته در لوگو، عناصری قابل اعتماد و محکم هستند که مناسب دکوارسیون داخلی می باشند.

از تک رنگ آبی در طراحی لوگو استفاده شده که رنگی قابل اعتماد و بالغ است.

طراحی لوگو و هویت بصری الهام مراد
طراحی لوگو و هویت بصری الهام مراد
طراحی لوگو و هویت بصری الهام مراد
طراحی لوگو و هویت بصری الهام مراد
طراحی لوگو و هویت بصری الهام مراد
نمونه کار های مرتبط​