آنچه در این مقاله میخوانید

ایجاد نقاشی طناب ساده با ایلاستریتور

ایجاد تایپوگرافی با طرح طناب

چندی پیش ما درخواستی از کاربران مبنی بر آموزش نحوه ی طراحی طناب های طولانی و پیچ خورده و گره خورده را دریافت کردیم و در مقاله ی امروز سعی در آموزش آن داریم.

مرحله به مرحله ی آموزش نقاشی طناب ساده با ایلاستریتور را برای ایجاد یک طناب پیچ خورده با استفاده از براش ها در ایلاستریتور، دنبال کنید. ما آموزش خواهیم داد که چگونه یک نمونه براش بسازید. سپس خواهید دید که چگونه با همین تکنیک می توان نوشته های هنری جالب ایجاد کرد.

شروع کار

ایجاد تایپوگرافی با طرح طناب
ایجاد تایپوگرافی با طرح طناب

 

کارمان را با رسم شکل های ساده شروع می کنیم. ایلاستریتور را باز کنید و یک بیضی روی صفحه رسم کنید. Smart Guides را فعال کنید و سپس ALT+Drag  تا یک کپی از شکل بگیرید  و آن را دقیقا کنار شکل اول قرار دهید.

ایجاد نقاشی طناب با ایلاستریتور
ایجاد نقاشی طناب با ایلاستریتور

با استفاده از Smart Guide و ابزار رسم مستطیل، یک مستطیل مانند تصویر روی بیضی ها رسم کنید.

طراحی طناب با ایلاستریتور
طراحی طناب با ایلاستریتور

از ابزار Scissors برای تکه تکه کردن مسیر دو حلقه که مستطیل در این دو مکان تقاطع دارد، استفاده کنید.

عکس نقاشی طناب در ایلاستریتور
عکس نقاشی طناب در ایلاستریتور

سمت چپ و پایین بیضی اول، و سمت بالا و راست بیضی دوم را انتخاب و پاک کنید. خطوط منحنی باقی بماند.

نقاشی طناب دار ساده ایلاستریتور
نقاشی طناب دار ساده ایلاستریتور

سپس از این خطوط منحنی کپی بگیرید و کنار هم پیست کنید.

نقاشی ساده طناب ایلاستریتور
نقاشی ساده طناب ایلاستریتور

پشت سر هم تعداد زیادی از این خطوط منحنی را پیست کنید تا طرح اولیه ی طناب را ایجاد کنید.

درست کردن طناب دار در ایلاستریتور
درست کردن طناب دار در ایلاستریتور

 

ابزار Scissors را انتخاب کنید و تمامی مسیر انتهایی شکل را در جایی که با مسیر بعدی تلاقی دارد را حذف کنید.

کشیدن نقاشی طناب در ایلاستریتور
کشیدن نقاشی طناب در ایلاستریتور

یک دایره در قسمت انتهایی طناب بکشید طوری که اندازه ی این دایره با اندازه ی طناب همخوانی داشته باشد. با ابزار Scissors دو نقطه ای را قرار است پاک شود را انتخاب کنید.

نقاشی طناب کودکانه در ایلاستریتور
نقاشی طناب کودکانه در ایلاستریتور

این روند را برای سر دیگر طناب نیز تکرار کنید. می توانید شکل دایره ی مرحله ی قبل را با یک چرخش ۱۸۰ در جه برای سر دیگر طناب نیز استفاده کنید.

آموزش نقاشی طناب در ایلاستریتور
آموزش نقاشی طناب در ایلاستریتور

کل مسیر ها را انتخاب و پهنای استروک را افزایش دهید. برای تبدیل استروک به یک شکل  به مسیر Object > Expand بروید و سپس روی ok کلیک کنید.

طرز درست کردن طناب دار در ایلاستریتور
طرز درست کردن طناب دار در ایلاستریتور

با استفاده از پنل Pathfinder و انتخاب گزینه ی Unite تمام اجزای مجزا را با هم ادغام کنید.

طناب نقاشی شده  در ایلاستریتور
طناب نقاشی شده در ایلاستریتور

ابزار Live Paint  را انتخاب و روی شکل طناب کلیک کنید و سپس طناب بخش هاب بسته ی طناب را سفید رنگ کنید.

طرح طناب دار در ایلاستریتور
طرح طناب دار در ایلاستریتور

دوباره به پنل Expand بروید و گزینه ی object را برای قابل ویرایش بودن شکل فعال کنید.

چگونه در ایلاستریتور  طناب درست کنیم
چگونه در ایلاستریتور طناب درست کنیم

از شکل اول با گرفتن کلید ALT و درگ کردن یک کپی بگیرید.

ایجاد تایپوگرافی با طرح طناب
ایجاد تایپوگرافی با طرح طناب

یک مستطیل بدون رنگ و بدون استروک بین دو بخش طناب، در جای شروع و پایان انحنای طناب، از شکل اول رسم کنید.

درست کردن طناب در ایلاستریتور
درست کردن طناب در ایلاستریتور

 

مانند مستطیل مرحله ی قبل یک مستطیل در بخش پایانی شکل دوم رسم کنید.

آموزش درست کردن طناب در ایلاستریتور
آموزش درست کردن طناب در ایلاستریتور

یک مستطیل دیگر در بخش انتهایی طناب از شکل سوم بکشید.

وکتور طناب در ایلاستریتور
وکتور طناب در ایلاستریتور

 

هر شکل را به همراه مستطیل آن انتخاب و از پنل Pathfinder روی گزینه ی  Crop کلیک کنید تا آن قسمت ها از اشکال جدا شوند.

ایجاد وکتور طناب در ایلاستریتور
ایجاد وکتور طناب در ایلاستریتور

تمام سه قسمت را به داخل پنل Swatches درگ کنید.

نقاشی ریسمان ایجاد در ایلاستریتور
نقاشی ریسمان ایجاد در ایلاستریتور

پنل بخش Brushes ایلاستریتور را باز کنید و روی New  کلیک کنید تا یک براش جدید ایجاد شود. سپس Pattern Brush را انتخاب کنید.

عکس نقاشی طناب در ایلاستریتور
عکس نقاشی طناب در ایلاستریتور

نیاز داریم تمام این سه قسمت را در پنل براش ها به ترتیبی صحیح زیر هم قرار دهیم. قطعه مرکزی را در منوی کشویی دوم انتخاب کنید و قطعات پایانی را به دو منوی آخر انتقال دهید.

نقاشی طناب دار ساده ایلاستریتور
نقاشی طناب دار ساده ایلاستریتور

با ابزار Pen یک مسیری را بکشید و براش جدیدی که ایجاد کردیم را روی آن تست کنید.

درست کردن طناب دار در ایلاستریتور
درست کردن طناب دار در ایلاستریتور

 

حال می توانید از این براش برای هر نوع مسیر دلخواه استفاده کنید.

کشیدن نقاشی طناب در ایلاستریتور
کشیدن نقاشی طناب در ایلاستریتور

برای رسیدن به یک گره دقیق، طناب باید به داخل و خارج بچرخد، اما مسیرها در ایلاستریتور تنها با هم همپوشانی دارند.

نقاشی طناب کودکانه در ایلاستریتور
نقاشی طناب کودکانه در ایلاستریتور

شرم آور است که ایلاستریتور توانایی تغییر جهت نقاط مختلف را ندارد. تکنیک قدیمی این است که مسیر را به یک قطعه جداگانه متصل کنیم که می توان آن را در قسمت های دیگر یا بالاتر قرار داد. متاسفانه این کار با براش طناب ما کار نمی کند، زیرا قطعات انتهایی به طور خودکار اعمال می شود که جریان مسیر را مختل می کند.

آموزش نقاشی طناب در ایلاستریتور
آموزش نقاشی طناب در ایلاستریتور

یک براش جدید ایجاد می کنیم ولی اینبار فقط قسمت میانی طناب را در نظر می گیریم.

طرز درست کردن طناب دار در ایلاستریتور
طرز درست کردن طناب دار در ایلاستریتور

این براش جدید را به مسیر گره اعمال کنید. کلیپ کردن بخش با استفاده از ابزار قیچی اکنون اجازه می دهد که مسیر در بالا یا پایین مسیرهای دیگر قرار گیرد و هماهنگی کامل الگوی طناب حفظ شود.

طناب نقاشی شده  در ایلاستریتور
طناب نقاشی شده در ایلاستریتور

مسیر را قبل و بعد از هر بخشی که در آن طناب با هم تداخل دارند، تکه تکه کنید و سپس ترتیب قرار گرفتن قطعات تکه تکه شده را تغییر دهید.

طرح طناب دار در ایلاستریتور
طرح طناب دار در ایلاستریتور

این مسئله همپوشانی را حل می کند، اما طناب ما دیگر هیچ قطعه نهایی ندارد. اجازه دهید این را با ایجاد یک الگو دیگر براش حل کنیم.

چگونه در ایلاستریتور  طناب درست کنیم
چگونه در ایلاستریتور طناب درست کنیم

قطعه مرکزی را به طور معمول اعمال کنید، اما این بار نمونه ای را انتخاب کنید که مربوط به بخش شروع، شود. فرایند را با یک براش دیگر تکرار کنید، اما نمونه دیگر را برای بخش پایانی، انتخاب کنید.

درست کردن طناب در ایلاستریتور
درست کردن طناب در ایلاستریتور

این دو براش جدید اکنون می توانند به بخش اول و آخر مسیر اعمال شوند. بنابراین الگو تاجایی که مسیر تقسیم شده باشد، ادامه خواهد یافت.

آموزش درست کردن طناب در ایلاستریتور
آموزش درست کردن طناب در ایلاستریتور

با استفاده از ترکیب سه نوع براش، انواع مسیرهای پیچیده ایجاد می شود.

اموزش درست کردن طناب دار
اموزش درست کردن طناب دار

استفاده هوشمندانه از براش طناب جدید ما این است که به راحتی تایپوگرافی جذاب ایجاد کنید. از ابزار Pencil استفاده کنید تا یک کلمه را در صفحه بصورت دست خط خود بنویسید. به یاد داشته باشید، شما می توانید روی ابزار Pencil دوبار کلیک کنید و آن را برای ویرایش مسیرهای انتخاب شده پیکربندی کنید، بنابراین می توانید هر اشتباه را مجددا بکشید و تغییر دهید.

وکتور طناب در ایلاستریتور
وکتور طناب در ایلاستریتور

از ابزار Scissors استفاده کنید تا مسیر را با دستور مرتب سازی تغییر دهید تا طناب را زیر و یا روی بخش های دیگر بچرخانید.

نقاشی ریسمان ایجاد در ایلاستریتور
نقاشی ریسمان ایجاد در ایلاستریتور

به فتوشاپ بروید و تایپوگرافی طناب را روی یک پس زمینه عالی برای برخی از نقاشی های نهایی اعمال کنید.

عکس نقاشی طناب در ایلاستریتور
عکس نقاشی طناب در ایلاستریتور

در فتوشاپ یک رنگ خاص به طناب بدهید.

درست کردن طناب دار در ایلاستریتور
درست کردن طناب دار در ایلاستریتور

یک ماسک لایه را به لایه تایپوگرافی اضافه کنید و از براش فتوشاپ استفاده کنید تا بخشی از متن را از بین ببرید تا ظاهر شلوغی به وجود بیاید.

ایجاد تایپوگرافی با طرح طناب
ایجاد تایپوگرافی با طرح طناب

آموزش امروز را می توانید برای خلق آثار هنری خاص و جذاب استفاده کنید.

سوالات متداول در مورد ایجاد نقاشی طناب ساده با ایلاستریتور

سفارش

طراحی لوگو.

با ما در ارتباط باشید
شبکه های اجتماعی

کالکشن

لوگو و هویت بصری