طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

طراحی وکتور موتور سیکلت

در این آموزش سعی داریم با تکنیک خطوط، یک وکتور موتور سیکلت جذاب را با ایلاستریتور ایجاد کنیم.

نحوه شروع به کار طراحی وکتور موتور سیکلت

برای ساخت این وکتور، از خطوط و اشکال ساده استفاده خواهیم کرد و تمام جزئیات را با بهره گیری از این اشکال ساده نمایش خواهیم داد.

طراحی وکتوری یک موتور سیکلت در Adobe Illustrator می‌تواند یک پروژه هیجان‌انگیز برای گرافیست‌ها باشد. در اینجا مراحل کلیدی برای ایجاد یک طرح وکتوری با ایلاستریتور از موتور سیکلت آورده شده است:

 

طراحی موتور سیکلت
طراحی موتور سیکلت
  1. چون در این کار کلا از استروک هایی با پهناهای متفاوت بهره خواهیم برد، بنابراین به بخش Preferences ایلاستریتور مراجعه کنید و گزینه ی Scale Strokes & Effects را فعال سازید تا در صورت تغییر اندازه ی شکل مورد نظر، پهنای استروک ثابت بماند.

 

آموزش ساخت وکتور موتور
آموزش ساخت وکتور موتور

 

2. یک دایره را در صفحه بدون رنگ ولی با استروک رسم کنید و پهنای استروک را  ۳pt در نظر بگیرید. سپس از این شکل کپی گرفته و پیست کنید و استروک آن را به اندازه ای افزایش دهید که شبیه یک تایر شود.

 

3. حالا نوبت به طراحی چرخ جلو می رسد. مرحله ی قبل را تکرار کنید ولی فقط پهنای استروک را نازک تر یعنی ۱۰pt در نظر بگیرید.

 

4. یک مستطیل با گوشه های تمام گرد به رنگ مشکی رسم کنید.یک مستطیل بدون رنگ و بدون استروک رسم کنید و با استفاده از گزینه ی Minus Front موجود در پنل Pathfinder قسمت بالایی این شکل را حذف کنید.

 

طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

5. یک مستطیل بدون رنگ را دقیقا وسط مستطیل گوشه گرد رسم کنید و استروک ۳pt به آن بدهید.

 

طراحی گام به گام وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی گام به گام وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

6. مستطیل ها را با هم بچرخانید و روی چرخ جلو قرار دهید.

 

آموزش نقاشی موتور سیکلت در ایلاستریتور
آموزش نقاشی موتور سیکلت در ایلاستریتور

7. با استفاده از ابزار Pen فرم کلی موتورسیکلت را با خطوط صاف رسم کنید.

 

نقاشی موتور سیکلت در ایلاستریتور
نقاشی موتور سیکلت در ایلاستریتور

 

8. برای گرد کردن گوشه های شکل به مسیر Effect > Stylize > Round Corners بروید و میزان گردی را تنظیم کنید.

 

رسم موتور در ایلاستریتور
رسم موتور در ایلاستریتور

9. از ابزار Pen برای اضافه کردن جزئیات ، برای اتصال بدنه به چرخ ها و ساخت فرمان استفاده کنید. از گزینه ی Round Cap در منوی Stroke برای نرم تر کردن قسمت های پایانی خطوط استفاده کنید.

 

طراحی لوگو وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی لوگو وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

10. یک مستطیل با گوشه های گرد برای نمایش چراغ جلوی موتور رسم کنید سپس با انتخاب ابزار Direct Selection قسمت راست شکل را به طرف داخل بکشید. تا حدی این کار را ادامه دهید که سمت راست یک خط مستقیم شود.

 

نقاشی ساده موتور سیکلت در ایلاستریتور
نقاشی ساده موتور سیکلت در ایلاستریتور

11. یک خط مستقیم داخل چراغ برای نمایش جزئیات آن بکشید و استروک آن را ۳pt در نظر بگیرید.

 

نقاشی موتور سیکلت در ایلاستریتور
نقاشی موتور سیکلت در ایلاستریتور

12. یک حلقه دور چرخ موتور با استروک ۳pt رسم کنید و سپس با استفاده از ابزار  Scissorsنقاطی که نمیخواهید را انتخاب کنید.

 

طراحی وکتور لوگوی موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور لوگوی موتور سیکلت در ایلاستریتور

13. بجز نقاط بالایی بقیه ی قسمت ها را حذف کنید بطوریکه این خط نشان دهنده ی سپر روی چرخ باشد. . گوشه های ها را پس از برش از قسمت Cap گرد کنید.

 

نقاشی موتور سیکلت ساده در ایلاستریتور
نقاشی موتور سیکلت ساده در ایلاستریتور

14. یک دایره را روی صفحه بکشید و با ابزار Direct Selection نقاط سمت چپ آن را انتخاب و مانند تصویر تغییر شکل دهید و به حالت باک بنزین موتور در آورید.

 

نقاشی موتورساده در ایلاستریتور
نقاشی موتور سیکلت ساده

15. یک مستطیل افقی با گوشه های گرد و استروک  ۳pt رسم کنید و بطور متوالی از آن کپی بگیرید.

 

نقاشی موتورساده در ایلاستریتور
نقاشی موتور ساده در ایلاستریتور

16. مستطیل ها را به ترتیب از دومین مستطیل تا آخر تغییر سایز دهید.

 

نقاشی موتور ساده در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

17. یک مستطیل با گوشه های گرد رسم کنید و سپس یک مستطیل بدون رنگ و بدون استروک را طوری روی آن رسم کنید که دقیقا ضلع بالایی مستطیل بی رنگ، مستطیل مشکی را نصف کند. سپس با گزینه های موجود در پنل Pathfinder قسمت های اضافی را حذف کنید.

 

آموزش طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

18. از شکل مرحله قبل یک کپی بگیرید و آن را کمی بچرخانید تا موتور موجود در موتور سیکلت را بسازید.

 

مراحل طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
مراحل طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

19. برای نشان دادن فیلتر هوا دو حلقه داخل هم بکشید و رنگ سفید به آن بدهید تا در صورت قرار گرفتن روی قسمت های دیگر، آن قسمت ها را بپوشاند.

 

نحوه طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
نحوه طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

20. موتور را در جایی داخل بدنه ی موتورسیکلت جاسازی کنید.

 

طراحی موتور سیکلت
طراحی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

21. یک دایره رسم کنید که قرار است بعنوان لوله ی اگزوز استفاده شود و با ابزار Scissors نقاطی که نمیخواهید را انتخاب و پاک کنید.

 

آموزش نقاشی موتور سیکلت
آموزش نقاشی موتور سیکلت

22. با ابزار Pen یک خط مستقیم را با نگه داشتن کلید شیفت رسم کنید.

 

رسم موتور ساده در ایلاستریتور
رسم موتور ساده در ایلاستریتور

23. پهنای استروک را به ۱۰pt افزایش دهید افکت  round cap را غیر فعال کنید تا بتوانید یک لوله اگزوز پهن ایجاد کنید.

 

کشبدن وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
کشبدن وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

24. برای تبدیل مسیر به یک شکل به مسیر Object > Expand بروید و فقط گزینه ی Stroke را انتخاب کنید.

 

کشیدن لوگو موتور سیکلت در ایلاستریتور
کشیدن لوگو موتور سیکلت در ایلاستریتور

25. استروک لوله ی اگزوز را مقدار ۳pt وارد کنید.

 

رسم وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
رسم وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

26. یک کپی از اگزوز بگیرید و رنگ سفید به آن بدهید تا در صورت قرار گرفتن روی بخش های دیگر آن ها را بپوشاند.

 

نقاشی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
نقاشی وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

27. حالا یک خطی مانند چیزی که در تصویر مشاهده می کنید بعنوان صندلی موتور رسم کنید.

 

طراحی وکتور موتور در ایلاستریتور
طراحی وکتور موتور در ایلاستریتور

28. تمام اشکال را انتخاب و سپس به مسیر Object > Expand Appearance بروید.

 

آموزش وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
آموزش وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

29. هر دو گزینه های Expand Appearance  و Expand commands  استروک ها را به shape تبدیل خواهند کرد.

 

نقاشی موتور در ایلاستریتور
نقاشی موتور در ایلاستریتور

30. از پنل Pathfinder گزینه ی Merge را انتخاب کنید تا همه اجزا با هم ادغام شوند.

مراحل طراحی کردن وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
مراحل طراحی کردن وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

 

31. یک بک گراند رنگی پشت شکل اضافه کنید تا ببینید چه قسمت هایی رنگ سفید دارد. راست کلیک کنید و Ungroup را انتخاب کنید و سپس اشکال سفید  را توسط Pathfinder حذف کنید.

عکس مراحل طراحی موتور در ایلاستریتور
عکس مراحل طراحی موتور در ایلاستریتور

32. یکی از بخش های مشکی را انتخاب و به مسیر Select > Same > Fill Color بروید.

 

نقاشی موتور قدیمی در ایلاستریتور
نقاشی موتور قدیمی در ایلاستریتور

33. Ctrl+x را فشار دهید تا کلیه خطوط را به clipboard بریزید، سپس یک انتخاب را در اطراف تمام قطعه های پنهان نامرئی بکشید و delete را بزنید.

 

ساخت وکتور موتور در ایلاستریتور
ساخت وکتور موتور در ایلاستریتور

34. خطوط را دوباره پیست کنید  و با هم group نمایید. حالا این خطوط را با رنگی متفاوت می توانید داشته باشید و آن را بدون هیچ گونه فضای منفی ببینید.

 

ساخت وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور
ساخت وکتور موتور سیکلت در ایلاستریتور

35. ما در این آموزش توانستیم یک موتور سیکلت را با اشکال پایه و ساده طراحی کنیم.

جهت مشاهده سایر مقالات آموزش رایگان ایلاستریتور اینجا کلیک کنید.

دسته بندی مجله طراحی
فهرست مطالب صفحه

مطالب مرتبط

لوگو متحرک و انواع آن
لوگو و برندینگ

لوگو متحرک و انواع آن

با توجه به گسترش اینترنت و سایت ‌های اینترنتی داشتن لوگو تبدیل به امر بدیهی شده و جذابیت‌ های بالایی برای کاربر ایجاد نمی کند.

ادامه مطلب »
×